PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Gdańska

tzw. "Sorterownie"

A
A

W Gdańsku w ramach PSZOK funkcjonują 2 Sorterownie:

1. Sorterownia Szadółki działająca na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. przy ul. Jabłoniowej 55
2. Sorterownia Rudniki mieszcząca się przy ul. Elbląskiej 66

W Sorterowniach przyjmowane są odpady przywiezione przez mieszkańców Gdańska własnym transportem. Każdy mieszkaniec Gdańska w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może BEZPŁATNIE oddać następujące odpady:

PSZOK 1

UWAGA! Niektóre z odpadów objęte są limitem ilościowym lub wagowym.

PSZOK 2

PSZOK 3
książkownia

Na terenie Sorterowni Rudniki działa punkt ponownego wykorzystania książek, tzw. „Książkownia”, w którym mieszkańcy mogą zostawić niepotrzebne książki lub czasopisma, żeby inni mogli z nich skorzystać.

Zasady funkcjonowania PSZOK szczegółowo opisuje  Regulamin Gdańskich Sorterowni – Zarządzenie Nr 1853/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 października 2023 r.

Więcej informacji:

PSZOK | Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku (zut.com.pl)