Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Miasta Gdańsk

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

A
A

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowany na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55, przyjmuje na zasadach określonych w „Regulaminie usług publicznych świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku” następujące, selektywnie zebrane odpady komunalne, przywiezione własnym transportem przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych miasta Gdańska, za które Zakład nie pobiera opłat:

1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) metale;
6) zielone;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) zużyte baterie i zużyte akumulatory;
10) chemikalia;
11) zużyte opony.

Ponadto, do PSZOK właściciel nieruchomości może przywieźć odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 ton w ciągu roku kalendarzowego na nieruchomość, w ramach opłaty.
Godziny otwarcia PSZOK – pon.–pt. w godz. 6°°–18°°, sob. w godz. 6°°-14°°.
Papier, szkło i tworzywa sztuczne są zbierane w kolorowych pojemnikach ustawianych  w zestawach na terenie miasta, będących uzupełnieniem punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Mapa lokalizacji zestawów -  www.zut.com.pl, https://www.gdansk.pl/mapa?kat1=&kat2=&event=94  (należy wybrać dział: Ekologia>>Pojemniki do segregacji).
Regulamin
usług publicznych świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku – www.zut.com.pl