PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Gdańska

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

A
A

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych, zlokalizowany na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55, przyjmuje na zasadach określonych w „Regulaminie usług publicznych świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku” następujące, selektywnie zebrane odpady komunalne, przywiezione własnym transportem przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych miasta Gdańska, za które Zakład nie pobiera opłat:

1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) metale;
6) zielone;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) zużyte baterie i zużyte akumulatory;
10) chemikalia;
11) zużyte opony;
12) termometry rtęciowe;
13) przeterminowane leki;
14) igły i inne odpady o charakterze medycznym;
15) odpady odzieży i tekstyliów.

Ponadto, do PSZOK właściciel nieruchomości może przywieźć odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 ton w ciągu roku kalendarzowego na nieruchomość, w ramach opłaty.

Pełną listę odpadów, które można oddać w PSZOK znajdziecie poniżej:

Bezpłatny odbiór – Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku (zut.com.pl)

Godziny otwarcia PSZOK – pon.–pt. w godz. 6°°–18°°, sob. w godz. 6°°-14°°.