• Start
  • Wiadomości
  • Gdańskie Centrum Świadczeń. Ponad 13 mln zł dla osób, które przyjęły uchodźców

Gdańskie Centrum Świadczeń. Ponad 13 mln zł dla osób, które przyjęły uchodźców

Ponad 8 tysięcy wniosków o świadczenie pieniężne od mieszkańców Gdańska, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy i udzielają im pomocy, wpłynęło do Gdańskiego Centrum Świadczeń. Pieniądze wypłacono czterem tysiącom mieszkańców w kwocie ponad 13 milionów złotych.  
( 23.07.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Stadion, stoi kilkadziesiąt osób, kobiet i mężczyzn w różnym wieku, dzieci. Część się uśmiecha, macha, kilka osób trzyma flagę ukraińską
Gdańsk, kwiecień 2022 rok. Śniadanie wielkanocne dla 150 uchodźców z Ukrainy
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Wnioski o świadczenia finansowe za udzielenie schronienia uchodźcom z Ukrainy. Ilu gdańszczan je złożyło?  

Z najnowszych danych Gdańskiego Centrum Świadczeń wynika, że do tej pory złożono 8 089 wniosków (w tym 389 to podmioty gospodarcze: hotele, parafie, fundacje, centra kultury, prywatne firmy) na 24 896 obywateli Ukrainy. Rozpatrzono 5 970 wniosków. Suma potrzeb wynikająca ze złożonych wniosków to 38 208 306 zł, ale środki otrzymane na realizację stanowią nawet nie połowę tej kwoty - do Centrum trafiło na razie 13 188 168 złotych. 

Zmiany dotyczące wydawania darów dla uchodźców

- Wypłaciliśmy świadczenia do wysokości otrzymanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków - mówi Edyta Edyta Zaleszczak-Dyks, dyrektor Gdańskiego  Centrum Świadczeń. - Wystarczyło to zaledwie na zrealizowanie świadczeń dla ponad 3,9 tysiąca wniosków. Reszta rozpatrzonych pozytywnie wniosków oczekuje na przekazanie nam środków na ich realizację.

Mieszkańcy przynoszą wnioski osobiście do centrum przy ulicy Kartuskiej, wrzucają do wrzutni lub kontaktują się bezpośrednio z pracownikiem GCS, część wniosków przychodzi pocztą lub elektronicznie.

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Przypomnijmy, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa była już zmieniana kilkakrotnie. Dwie z tych zmian dotyczyły również zasad przyznawania i wypłacania świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Pierwotnie świadczenie przysługiwało przez okres 60 dni i dotyczyło obywateli Ukrainy legitymujących się zarówno numerem PESEL i innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Pierwsza zmiana, która weszła w życie 15 kwietnia 2022 r. wprowadzała zasadę przyznawania świadczenia za okres 60 dni, ale liczonego od dnia wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Programy 300+ i 500+. Gdzie składać wnioski?

Druga zmiana, która weszła w życie 30 kwietnia br., wydłużała okres wypłaty świadczenia z dotychczasowych 60 dni do 120 dni od wjazdu na teren Polski. Jednocześnie, aby otrzymać świadczenia, wnioskodawca został zobligowany do podania na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania dołączanej do wniosku, numeru PESEL osoby, którą gościł u siebie.

Trzecia zmiana z czerwca 2022 roku dotyczy osób goszczących u siebie Ukraińców, którzy nie złożyli wniosku o nadanie numeru PESEL. Wnioskodawca może teraz podać zamiast numeru PESEL, inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy np. numer paszportu, tak jak to było na samym początku. 

W najświeższych zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach.

Miasta podpisały porozumienia z UNICEF - na rzecz dzieci dotkniętych kryzysem humanitarnym

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia na obywateli Ukrainy. W jakich sytuacjach?

Zatem gmina może przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji gdy obywatel Ukrainy m. in.:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności),
  • jest kobietą w ciąży;
  • wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).

Link do rozporządzenia: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (sejm.gov.pl)