Programy 300+ i 500+. Gdzie składać wnioski?

W związku ze stale pojawiającymi się pytaniami ze strony mieszkańców przypominamy, że wnioski o świadczenia w ramach programów "Dobry Start" i "Rodzina 500+" przyjmowane i rozpatrywane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gdańskie Centrum Świadczeń nie realizuje zadania dotyczącego 300+ od 1 lipca 2021 roku oraz 500+ od 1 czerwca tego roku.
15.07.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańskie Centrum Świadczeń nie realizuje już świadczeń 300+ i 500+. Tym zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Gdańskie Centrum Świadczeń nie realizuje już świadczeń 300+ i 500+. Tym zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych
fot. www.gdansk.pl

"Dobry Start" w ZUS

Świadczenie „Dobry start” wypłacane jest od 2018 roku. Do końca czerwca 2021 roku obsługą tego programu w Gdańsku, zwyczajowo nazywanego 300+, zajmowało się Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski można było składać zarówno przez internet, jak i osobiście. Każdego roku pracownicy Centrum przyjmowali i rozpatrywali ok. 35 tysięcy wniosków o to świadczenie.

Realizacja zadania związanego ze świadczeniem „Dobry start” została w całości przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji o świadczeniu „Dobry start” na stronie ZUS.

500+ również w ZUS

Przypomnijmy, że świadczenie wychowawcze wypłacane jest od 2016 roku. W kolejnych latach popularność świadczenia stale rosła. Prawdziwy boom na 500+ nastąpił w 2019 roku, kiedy zostało zniesione kryterium dochodowe w stosunku do wszystkich dzieci. Wcześniej świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko można było otrzymać pod warunkiem spełnienia przez rodzinę kryterium dochodowego.

Uniezależnienie świadczenie wychowawczego od osiąganych dochodów spowodowało lawinowy wzrost liczby składanych dokumentów - w 2019 roku pracownicy rozpatrzyli ponad 60 tys. wniosków. W efekcie budżety gdańskich rodzin zostały zasilone o kwotę ok. 330 mln zł. W kolejnych latach kwota wypłaconych świadczeń stale rosła - w rekordowym 2021 roku wyniosła ponad 485 mln zł.

Od 1 stycznia tego roku nastąpiła duża zmiana zasad przyznawania świadczenia wychowawczego. Od tego dnia sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków przekazane zostały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co w Gdańskim Centrum Świadczeń?

Gdańskie Centrum Świadczeń kontynuowało wypłaty 500+ do końca okresu, na jaki przyznane było świadczenie, czyli do 31 maja.

Czy to oznacza, że pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń na dobre pożegnali się ze świadczeniem wychowawczym? Otóż nie. O ile sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz wypłatą świadczeń są już w gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to w Centrum nadal pozostają wnioski, które czekają na rozstrzygnięcie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Pracownicy Centrum w dalszym ciągu będą prowadzili również sprawy związane z dochodzeniem należności wynikających z nienależnie pobranych świadczeń.

500+ w Gdańsku za okres 04.2016 do 31.05.2022:

  • 231 010 rozpatrzonych wniosków,
  • 68 980 rodzin objętych świadczeniem,
  • 101 463 dzieci objętych świadczeniem,
  • 2 065 803 979 zł wypłaconych świadczeń.

Więcej informacji o świadczeniu „Rodzina 500+” na stronie ZUS.

 

TV

44. ZJAZD HANZY W GDAŃSKU