Gdański Program Mieszkalnictwa - konferencja i warsztaty. Zarejestruj się i weź udział

W poniedziałek, 17 kwietnia, w Wozowni Artyleryjskiej - Hevelianum w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona realizacji Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego, którego celem jest integracja polityki mieszkaniowej z rozwiązaniami z obszaru pomocy i integracji społecznej. Na konferencję i towarzyszące jej warsztaty obowiązują zapisy online.
11.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
elewacja budynku
Zespół mieszkań społecznych w Gdańsku przy ul. Płk. Dąbka
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Gdański Program Mieszkalnictwa

Podczas konferencji podsumowana zostanie realizacja programu od 2016 roku oraz rozpoczną się prace nad jego kontynuacją i dalszą integracją polityki mieszkaniowej z pomocą, wsparciem i włączeniem społecznym.

Uczestnicy konferencji będą mieli także okazję zapoznać się z rozwiązaniami, które udało się dotychczas wdrożyć w ramach GPMS, a podczas warsztatów określą możliwe kierunki rozwoju programu w kolejnych latach. Wydarzenie odbędzie się w godz. 9 - 15.30.

Jak wspierać osoby z niepełnosprawnościami? Posłanki sejmu RP pytają gdański samorząd

Konferencja o Gdańskim Programie Mieszkalnictwa - dla kogo?

Do udziału w konferencji zaproszeni są w szczególności realizatorzy i uczestnicy programu, instytucje i organizacje partnerskie z obszaru polityki mieszkaniowej oraz pomocy i integracji społecznej, instytucje finansujące, osoby i podmioty zainteresowane tematyką mieszkalnictwa społecznego oraz potencjalni realizatorzy programu. Rejestracja na konferencję odbywa się przez formularz dostępny online.

Program konferencji:

8.30 - 9.00: Rejestracja uczestników
9.00 - 9.10: Otwarcie konferencji
9.10 - 9.30: Podsumowanie realizacji Programu
9.30 - 10.30: Prezentacja wybranych projektów:

  • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Mieszkanie o charakterze interwencyjnym
  • Dom Ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny
  • Wsparcie w usamodzielnianiu się wychowanków pieczy zastępczej

10.30 - 11.30: Omówienie wyników ewaluacji GPMS
11.30 - 12.30: Panel Dyskusyjny - wyzwania polityki mieszkaniowej oraz mieszkalnictwa społecznego
12.30 - 13.00: Przerwa
13.00 - 14.30: Warsztaty w 4 grupach

  • Perspektywa rozszerzenia zasobu mieszkaniowego na potrzeby GPMS
  • Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, trendy, nowe kierunki rozwoju programu - szanse i zagrożenia
  • Usługi w duchu deinstytucjonalizacji - standard wsparcia asystenckiego
  • Infrastruktura - realizacja i pozyskanie środków na inwestycje

14.30 - 15.30: Podsumowanie warsztatów - omówienie wypracowanych rekomendacji i kierunków