Centrum Południe - konkurs na koncepcję. Dla zwycięzcy przygotowano 60 tys. złotych

Rusza konkurs studialny na koncepcje Centrum Południe w Gdańsku. Stanowi on istotny krok w procesie planowania przestrzennego, będzie miał też bezpośredni wpływ na dalszy rozwój tego obszaru. Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda - 60 tys. zł.
06.05.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Pięć osób stoi obok siebie, patrzą w oko kamery
O ogłoszeniu konkursu na centrum dzielnicowe Gdańsk Południe poinformowali (od lewej): radni Maximilian Kieturakis i Kamila Błaszczyk, zastępca prezydent miasta Piotr Grzelak, radna Teresa Wasilewska, prof. Piotr Lorens - Architekt Miasta Gdańska
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospoda­rowania terenu przeznaczonego pod realizację centrum w południowych dzielnicach Gdańska.

- Konkurs pozwoli przede wszystkim wyłonić koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Z jednej strony posłuży ona do tego, żeby doprecyzować pewne zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego, których procedura w tej chwili trwa - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. - Z drugiej strony będzie to wsad do partnerstwa publiczno-prywatnego. Ta formuła pomoże nam zrealizować funkcje publiczne, jak lodowisko czy basen, a z drugiej strony zapewni usługę komercyjną, ale również nowe miejsca pracy. Dzięki temu mieszkańcy Gdańska Południe nie będą musieli migrować w kierunku Wrzeszcza, czy Oliwy, bo te wszystkie podstawowe usługi będą mieli zapewnione w tym miejscu.

Miasto piętnastominutowe

Nowe centrum powinno stać się sercem dzielnicy i spajać ją, tworząc tym samym tętniącą życiem przestrzeń, z którą mieszkań­cy będą się chętnie utożsamiać, chcąc jednocześnie spędzać czas i realizować swoje potrzeby.

- Mówimy o mieście piętnastominutowym, o tym, że różnego rodzaju usługi powinny być zlokalizowane jak najbliżej mieszkańców – dodał Piotr Grzelak. - Mówimy o usługach publicznych, bo w okolicy powstanie basen i lodowisko, ale też o usługach komercyjnych, z których codziennie korzystamy. Dotyczy to oczywiście podstawowych usług takich jak sklepy spożywcze, warzywniaki, ale też kluby fitness, a docelowo być może kina, czy różnego rodzaju rekreacja.

Odmieniać obszar dzielnicy

Teren jest położony w samym centrum dzielnicy Gdańsk-Południe. Wraz z nowymi inwestycjami, które będą wyznaczone w ramach nowej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, mają tworzyć sieć centrów lokalnych, a jednocześnie odmienić obszar dzielnicy.

- Historia planowania centrum południe jest długa, jednak w dobie pandemii okazało się, że niekoniecznie pracujemy siedząc w biurze i niekoniecznie robimy zakupy wyłącznie w dużych sklepach. Musimy zatem niejako na nowo wymyślić, czym może być centrum południe – mówi prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska. - Jego lokalizacja i ranga została zapisana w Strategii Rozwoju Gdańska, w związku z tym przystąpiliśmy do realizacji.

Koncepcja konsultowana z mieszkańcami

Ważne by założenia Centrum uwzględniały jak najbardziej aktualne uwarunkowania, a sama inwestycja została ukształtowana w sposób nowoczesny, zgodny z wymaganiami przyszłych użytkowników. Jednocześnie powinna być powiązana z planowanymi w sąsiedztwie inwestycjami. Dlatego w trakcie przygotowań do konkursu, kształt inwestycji był omawiany z mieszkańcami.

- To jest przełomowy moment, bo z początkiem roku uchwaliliśmy programy rozwojowe dla miasta Gdańska do 2030 roku i koncepcja, która powstanie w ramach tej przestrzeni, wpisuje się już w te programy rozwojowe – mówiła Kamila Błaszczyk, radna Koalicji Obywatelskiej. - Tak widzimy Gdańsk: jako przestrzeń krótkich odległości, miasta piętnastominutowego. I ten konkurs, ta przestrzeń wraz z przystankami Pomorskiej Kolei Metropolitalnej mają szansę stać się przełomem w sposobie, w jakim żyjemy, jak funkcjonujemy w mieście. Miasto stanie się nam bliższe, wraz z usługami, z których będziemy mogli łatwiej korzystać. To zapewne wpłynie też na sferę gospodarczą, pozwoli się rozwinąć podmiotom, które mogą działać w bardzo bliskim sąsiedztwie.

- Bardzo mnie cieszy, że podchodzimy do tej sprawy strategiczne: pod względem planowania przestrzeni, z której mogą korzystać mieszkańcy i pod względem zieleni, która zdecydowanie w najbliższym otoczeniu jest niezbędna – mówił Maksymilian Kieturakis, radny Wszystko dla Gdańska. - Tutaj otworzymy nową przestrzeń na mieszkańców do korzystania z usług, ale także drugiego największego parku w Gdańsku, który powstaje tuż obok. Mam nadzieję, że koncepcja powstanie przy współpracy z mieszkańcami. Zachęcam mieszkańców, żeby też aktywnie się włączyć. Oczywiście my jako radni, służymy pomocą, żeby te głosy wybrzmiały. Czekam z niecierpliwością, bo to będzie rewolucja w tej przestrzeni.

Harmonogram konkursu

W poniedziałek, 6 maja. został ogłoszony dwuetapowy konkurs. Wszyscy chętni do 24 maja powinni złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Następnie prace studialne będzie można składać do 13 września, a konkursowe do 8 listopada. Zwycięskie koncepcje zostaną wyłonione do 15 listopada.

- Zależy nam na koncepcjach dobrej jakości. W pierwszym etapie zapraszamy do składania koncepcji programowo-przestrzennych - dodaje Piotr Lorens. - W drugim etapie do ich uszczegółowienia i przedstawienia propozycji urbanistyczno-architektonicznych. W ramach konkursu przewidzieliśmy nagrody pieniężne.

Nagrody

Warunkiem udziału w konkursie jest wykazanie, że zespół projektowy posiada przynajmniej jedną osobę z uprawnieniami architektonicznymi. Zwycięscy konkursu otrzymają nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce będzie to 60 000 zł brutto. Wyłonione zostanie również drugie i trzecie miejsce, których zwycięzcy otrzymają 30 000 i 20 000 złotych brutto. Nagrodą za wyróżnienie będzie kwota 15 000 zł brutto.

Obszar opracowania sąsiaduje:

  • od zachodu z osiedlem mieszkaniowym, na które składają się liczne zespoły mieszkaniowe wielorodzinne (Lawendowe Wzgórze, Stacja Nowy Gdańsk, Osiedle Jabłoniowa) oraz zbiornik retencyjny Jabłoniowa
  • na południu z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6, niezagospodarowanym, gminnym terenem inwesty­cyjnym i Parkiem Południowym (obecnie w fazie koncepcyjnej)
  • na wschód od granic planu realizuje się osiedle TBS przy ul. Piotrkowskiej
  • na północy graniczy z niezagospodarowanym terenem zieleni rekreacyjnej wzdłuż Cegielnianej Strugi, wie­lorodzinnym zespołem mieszkaniowym Nowa Jabłoniowa oraz z terenem przyszłej zajezdni autobusowo­-tramwajowej przy ul. Warszawskiej.

 

TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania