• Start
  • Wiadomości
  • Gdańska Nagroda Równości przyznana. Oto nazwiska laureatów

Gdańska Nagroda Równości przyznana. Oto nazwiska laureatów

Po raz drugi wręczono Gdańską Nagrodę Równości. Jej laureatami zostały osoby szczególnie działające na rzecz praw człowieka: Ewa Patyk, Dorota Zabłudowska i Krzysztof Skrzypski. Uroczystość odbyła się w niedzielę, 9 grudnia, 2018 r., w Europejskim Centrum Solidarności.
( Publikacja: 09.12.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Laureaci drugiej edycji Gdańskiej Nagrody Równości: (od lewej) Dorota Zabłudowska, Krzysztof Skrzypski i Ewa Patyk
Laureaci drugiej edycji Gdańskiej Nagrody Równości: (od lewej) Dorota Zabłudowska, Krzysztof Skrzypski i Ewa Patyk
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl


Gdańska Nagroda Równości to wyjątkowe wyróżnienie, którego ideą jest i będzie uhonorowanie osób w szczególny sposób działających na rzecz praw człowieka i przeciwko wykluczeniom w Gdańsku. Co ważne, nominowanych może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska. Po raz pierwszy w historii naszego miasta, ważny laur wręczono w ubiegłym roku: Gdańskie Nagrody Równości wręczone. Jako pierwsi: Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska i Piotr Bogdanowicz.

Uroczystość drugiej edycji wręczenia tych nagród odbyła się w niedzielę, 9 grudnia - data nieprzypadkowa - to przeddzień Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Także miejsce gali, Europejskie Centrum Solidarności, powświęcone ideiom solidarności, wolności i demokracji, wybrano nie bez powodu.

Spośród ośmiu osób nominowanych w tym roku do Nagrody (wyłonionych z 11. zgłoszonych), kapituła wyłoniła troje laureatów: Ewę Patyk, Dorotę Zabłudowską i Krzysztofa Skrzypskiego.


Prezydent Paweł Adamowicz podczas gali wręczenia nagrody w Europejskim Centrum Solidarności
Prezydent Paweł Adamowicz podczas gali wręczenia nagrody w Europejskim Centrum Solidarności
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl


- Trójka laureatów tegorocznej Gdańskiej Nagrody Równości na co dzień w szczególny sposób działała na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania wykluczeniom w naszym mieście. To m.in. dzięki takim postaciom w Gdańsku było możliwe wprowadzenie Modelu na rzecz Równego Traktowania - podkreślał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podczas uroczystości.


Ewa Patyk
Ewa Patyk
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl


Ewa Patyk jest specjalistką wspierającą rodziny i organizatorką społeczności lokalnej w Domu Sąsiedzkim Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej na Oruni. Zapoczątkowała nurt pracy z harcerzami z niepełnosprawnością oraz lokalny ruch Klubów Rodziców. Jest autorką m.in. kursów online dla rodziców przeciwdziałających przemocy w rodzinie.


Dorota Zabłudowska
Dorota Zabłudowska
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl


Dorota Zabłudowska - Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, także wiceprezes gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, została wyróżniona za sprzeciwianie się niekorzystnym dla praworządności zmianom w ustawach o Sądzie Najwyższym, Krajowym Rejestrze Sądowym i sądach powszechnych. Kapituła Nagrody zwróciła uwagę, że od SN, KRS i sądów powszechnych zależy przestrzeganie praw człowieka i zasad sprawiedliwości. Chodzi o prawo do niezawisłego i niezależnego rozpoznania spraw oraz równość wobec prawa. - Sędzia Dorota Zabłudowska jest merytorycznym głosem i twarzą protestów, narażając interes osobisty i zawodowy - uzasadniła Kapituła Nagrody.Krzysztof Skrzypski
Krzysztof Skrzypski
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl


Krzysztof Skrzypski jest kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku, Laureat jest też prezesem Spółdzielni Socjalnej CieKAWA w Gdańsku, która tworzy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest także działaczem Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie.


gala_rownosci-002_755x503
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl


Laureaci Gdańskiej Nagrody Równości otrzymali Odznakę Równości, której autorem jest ceniony gdański artysta, autor biżuterii artystycznej i bursztynnik, Giedymina Jabłońskiego, 3300 zł oraz dyplom.

Wszyscy nominowani w tegorocznej edycji Gdańskiej Nagrody Równości (alfabetycznie): Mohamed Atoun, Paweł Drobnik, Natasza Kosakowska Berezecka, Ewa Patyk, Anita Richter-Kaźmierska, Krzysztof Skrzypski, Dorota Zabłudowska i Magdalena Żadkowska.


Podczas gali Prezydent Gdańska i Gdańska Rada ds. Równego Traktowania podziękowali zespołowi ekspertek i ekspertów za udział w pracach nad rekomendacjami Modelu na rzecz Równego Traktowania. Ponad sto osób przez dziewięć miesięcy wypracowywało kierunki zmian w politykach miejskich wspierające osoby, które doświadczają dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, wiek, orientacje seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe oraz religię czy bezwyznaniowość.

- Ponad sto osób przez dziewięć miesięcy wypracowywało kierunki zmian w politykach miejskich wspierające osoby, które doświadczają dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe oraz religię czy bezwyznaniowość. Bez Was i zaangażowania wielu osób nie udałoby się nam. Życzę sobie i nam wszystkim, żeby Gdańsk był nie tylko miastem wolności i solidarności, ale przede wszystkim równości - mówił prezydent.

Gala była częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.