• Start
  • Wiadomości
  • Biblioteka Oliwska. Gdańscy (i nie tylko) poeci uczcili Światowy Dzień Poezji

Biblioteka Oliwska. Gdańscy (i nie tylko) poeci uczcili Światowy Dzień Poezji

Amerykanie mają „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”, Pomorze - Gdański Klub Poetów. Po co powstał, kim są jego członkowie i co dzieje się podczas spotkań klubu? Sprawdziliśmy to podczas Światowego Dnia Poezji, przypadającego na 21 marca 2018 r., który grupa uczciła w Bibliotece Oliwskiej.
23.03.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Spotkanie Gdańskiego Klubu Poetów w Bibliotece Oliwskiej, zatytułowane 'Wiosenne dylematy', odbyło się dokładnie w Światowy Dzień Poezji - 21 marca 2018 r.

Gdański Klub Poetów, propagujący twórczość poetycką i szkolący nowe pokolenia literatów, powstał w listopadzie 2015 roku. Najpierw zaistniała grupa inicjatywna, która powołała Klub do życia. Ten z czasem rozrósł się i obecnie liczy 74. członków. Wśród nich są: Gabriela Szubstarska, Piotr Szczepański, Tadeusz Dziewanowski, Henryk Gała, Kazimierz Rink, Tomasz Olszewski, Zbigniew Trzebiatowski, Małgorzata Płoszewska, Jan Stanisław Kiczor, Jarosław Trześniewski-Kwiecień, Aleksandra Perycz-Szczepańska i inni.

Inicjatywę szybko podchwycili nie tylko miłośnicy poezji z Polski, ale również ci z zagranicy, i to nawet z bardzo odległych zakątków. W działalności klubu uczestniczą aktywnie, choć korespondencyjnie.

- Gdański Klub Poetów nie jest tylko dla mieszkańców Gdańska, chodziło nam jedynie o rozsławianie tego miasta. Większość osób, które należy do klubu jest z Trójmiasta i okolic - takie też było nasze założenie. Dziś mamy też w naszym gronie poetów z Wietnamu, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Szwecji, Danii i USA - mówi poetka i prezes Gdańskiego Klubu Poetów, Gabriela Szubstarska. - Utrzymujemy stały kontakt, promują nas za granicą, a my promujemy ich wiersze w Polsce.

Klub tworzy więc zróżnicowane grono, zarówno pod kątem miejsca zamieszkania, jak i wieku, wykształcenia, wykonywanych zawodów czy dorobku pisarskiego. Wśród członków są tłumacze, dziennikarze, poeci, pracownicy naukowi, a nawet ekonomiści. Wszystkich łączy jedno: zamiłowanie do sztuki wiersza.

Prezes klubu, poetka Gabriela Szubstarska poprowadziła spotkanie

Czy każdy może przynależeć do Gdańskiego Klubu Poetów? W zasadzie tak, jeśli zostanie polecony przez innego członka. Wtedy organizatorzy inicjatywy zapoznają się z twórczością takiej osoby i podejmują decyzję o przyjęciu.

Jest też jeden warunek, który należy spełnić, niezwykle ważny. Zgodnie z założeniem Klubu, poezja ma łączyć, a nie dzielić. Dlatego jego członkowie w swojej twórczości nie mogą używać wulgaryzmów, nie mogą też w swoich wierszach nikogo obrażać. - Poezja ma łączyć i pokazywać piękno języka polskiego. My jesteśmy żywym dowodem na to, że można się pięknie wysławiać po polsku - tłumaczy Szubstarska.

Piotr Szczepański - poeta, jeden z organizatorów Gdańskiego Klubu Poetów

Klub działa intensywnie - raz w miesiącu w Bibliotece Oliwskiej - Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, przy której działa grupa, odbywają się spotkania, podczas których klubowicze dzielą się swoją twórczością, odczytując wiersze przed publicznością. Wśród nich są zarówno doświadczeni poeci, jak i debiutanci. Przy czym, co ważne, ci drudzy nie muszą obawiać się bardziej doświadczonych kolegów. Nie ma tu ostrej krytyki i oceniania, jest za to wzajemna pomoc i działania na rzecz wspierania młodych talentów.

Bo wspieranie początkujących poetów to drugi filar działalności klubu, obok promocji poezji. Dlatego jego członkowie organizują warsztaty literackich - w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, w Bibliotece Oliwskiej. Aby wziąć w nich udział, nie trzeba być członkiem - wystarczy przynieść swoje wiersze i podzielić się nimi z obecnymi, którzy poddadzą je ocenie.

Spotkania klubu cieszą się dużym powodzeniem - chętnych do bycia częścią inicjatywy nie brakuje, zarówno jeśli chodzi o członków, jak i sympatyków pośród publiczności


Na tym nie kończy się aktywność Klubu - każdy rok jego działalności wieńczy wydanie ukazującej się pod tytułem „Aspekty” antologii, na którą składają się zarówno wiersze członków, jak i gości, takich jak Ernest Bryl, Józef Baran, Wojciech Kaas czy Anna Czekanowicz. Dotychczas ukazały się dwa wydawnictwa, z 2016 i 2017 roku, oba dostępne są podczas spotkań Gdańskiego Klubu Poetów.

12 maja 2018 roku grupa zorganizuje także Oliwski Dzień Poezji. Jednym z punktów programu wydarzenia będzie „Pranie poetyckie”, inicjatywa, podczas której na sznurkach wzdłuż ścieżek wiodących do Pałacu Opatów zawiśnie około 400. wierszy.

- Jeden z członków Gdańskiego Klubu Poetów specjalnie przyjedzie ze Stanów Zjednoczonych na to wydarzenie, żeby nam pomagać w rozwieszaniu prania - zdradza Szubstarska.