Europejski komisarz Nicolas Schmit odwiedził EuroSkills w Gdańsku i próbował sił w nawigacji

Nicolas Schmit, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans gościł z wizytą w Gdańsku w trakcie EuroSkills Gdańsk 2023. Wziął udział m. in. w towarzyszącym mistrzostwom kongresie edukacji i szkolnictwa zawodowego. Polityk odwiedził też Zespół Szkół Morskich w Nowym Porcie - jednego z beneficjentów unijnego dofinansowania w ramach projektu “Gdańsk miastem zawodowców”.
08.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
wymienione osoby na tle ścianki z napisem Zespół Szkół Morskich
Od lewej: Nicolas Schmit - europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans; Ryszard Dombrowski - dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku, Monika Chabior - zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania; Marcin Bakiera - prokurent w firmie Marine Projects
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Komisarz europejski Nicolas Schmit

Luksemburczyk Nicolas Schmit, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans przebywał w Gdańsku z dwudniową wizytą. W czwartek, 7 września, odwiedził teren zawodów EuroSkills 2023, gdzie przyglądał się zmaganiom młodych profesjonalistów i uczestniczył w VI Międzynarodowym Kongresie Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (głównego organizatora EuroSkills w Gdańsku).

W kongresie uczestniczyli przedstawiciele państw biorących udział w EuroSkills, przedstawiciele władz krajowych, regionalnych i samorządowych, eksperci, goście z sektora gospodarki. 

kilkoro młodych ludzi, starszy pan
Nicolas Schmit, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans w rozmowie z wolontariuszami EuroSkills Gdańsk 2023
Fot. EuroSkills

EuroSkills Gdańsk 2023 - dzień drugi. W piątek koniec zawodów, w sobotę - wielka impreza

EuroSkills Gdańsk 2023. Rozpoczęły się igrzyska młodych profesjonalistów. Spróbuj swoich sił!

W drugim dniu wizyty Nicolas Schmit odwiedził Zespół Szkół Morskich w gdańskim Nowym Porcie. W spotkaniu z komisarzem uczestniczyli m.in. Monika Chabior - zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Józef Sarnowski - członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Tadeusz Truskolaski - prezydent Białegostoku i przewodniczący Unii Metropolii Polskich.

GALERIA DOKUMENTUJĄCA WIZYTĘ KOMISARZA SCHMITA W ZSM

 

Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawił prezentację na temat inwestowania w szkolnictwo zawodowe na Pomorzu z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Mówiąc o “Pomorskim modelu wsparcia szkolnictwa zawodowego” i szerzej - strategii rozwoju województwa, Adam Krawiec podkreślił: - Staramy się realizować własne pomysły w regionie, oczywiście w ramach obowiązującego prawa oświatowego. Na Pomorzu cechą charakterystyczną podziału środków unijnych jest dialog - tłumaczył Adam Krawiec. - Zakładamy, że to samorządy terytorialne odpowiadają za inwestowanie w edukację i sprawdzanie jej jakości. W naszym dialogu opieramy się na kompromisie, przy czym przyjęliśmy założenie, że w danym powiecie tylko jedna szkoła może kształcić w danym zawodzie. Chodzi o to, by jak najefektywniej wykorzystać dofinansowanie. Pracownie szkolne doposażamy zawsze w porozumieniu z pracodawcami, upewniając się, że kształcenie w zmodernizowanej przestrzeni będzie użyteczne dla przedsiębiorców. 

Dyrektor wyznał, że największym problemem szkolnictwa na Pomorzu, szczególnie zawodowego, jest brak kadry i jest to zjawisko pogłębiające się.

Jubileusz 15-lecia Pomorskich Szkół Rzemiosł im. Wiesława Szajdy w Gdańsku

starszy mężczyzna mówi
Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

O wykorzystaniu środków unijnych w edukacji zawodowej w skali mikro (czyli jednej szkoły) mówił Ryszard Dombrowski dyrektor Zespołu Szkół Morskich, który jest beneficjentem m. in. programu “Gdańsk miastem zawodowców”: - Gościmy państwa dziś w nowym budynku szkolnym zbudowanym dzięki środkom unijnym. Jesteśmy w sali z symulatorem nawigacyjnym, piętro niżej jest pracownia mechaniczna, odwzorowująca siłownię na statku - opisywał Ryszard Dombrowski. - Otaczamy się w naszej szkole pracodawcami, bez nich szkolnictwo zawodowe nie istnieje. Staże zawodowe w zawodzie technik mechanik okrętowy uczniowie odbywają np. w stoczni Marine Projects w Gdańsku. 

mężczyzna mówi
Ryszard Dombrowski, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Dyrektor podkreślił, że absolwenci ZSM bez problemu znajdują pracę. A później o swoich dodatkowych umiejętnościach, zdobytych dzięki realizacji projektów z dofinansowaniem z UE i u pracodawców, mówili uczniowie - przyszły nawigator oraz mechanik.

Nicolas Schmit o pomorskim szkolnictwie

- Powinniście się dzielić waszym podejściem do szkolnictwa zawodowego z innymi. To może być inspiracją dla innych regionów, jak można stworzyć solidny i łatwo adaptujący się system szkolenia zawodowego - ocenił komisarz Nicolas Schmit. - Wspomniano tu również o bardzo istotnym zaangażowaniu pracodawców, którzy są końcowymi beneficjentami systemu edukacji zawodowej (obok uczniów oczywiście). Macie też plan rozwoju oparty na charakterystyce waszego nadmorskiego położenia. Kiedy odwiedzam miasta i widzę szkoły, które rozwijają się dzięki europejskim pieniądzom, jestem po prostu dumny i myślę, to jest świetna inwestycja. Czasem ludzie nie zdają sobie sprawy, że właśnie to jest największy wkład Europy, która wspiera kraje członkowskie, ale ostatecznie - także regiony i miasta - w rozwoju. Ta regionalna i lokalna, gminna perspektywa (mówiliśmy o niej także sporo wczoraj) jest czymś, co całkowicie popieramy. Wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego to nasz (Komisji Europejskiej - red.) priorytet, rok 2023 ustanowiliśmy rokiem umiejętności (Year of Skills). Odwiedziłem wczoraj EuroSkills, zawsze fascynuje mnie zaangażowanie i niezwykle wysoki poziom młodych ludzi uczestniczących w tym konkursie. 

mężczyzna w hali, gdzie obywają się zawody stolarskie, patrzy na warsztat
Komisarz Nicolas Schmit zwiedził teren zawodów EuroSkills w Gdańsku
Fot. EuroSkills

Wizytę gościa z Brukseli w Nowym Porcie zakończył pokaz szkolnych pracowni - nawigacji oraz mechaniki okrętowej, w których przewodnikami byli nauczyciele zawodu i uczniowie ZSM.

 

TV

XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA