Edukacyjni liderzy uhonorowani. Gala konkursu Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku

Ryszard Dombrowski, dyrektor Zespołu Szkół Morskich i Agata Majkowska, dyrektorka Przedszkola nr 49 zostali Gdańskimi Dyrektorami Roku w obszarze dialogu. Tytuły Nauczyciela Roku trafiły do Krzysztofa Rześnioweckiego z V LO i Katarzyny Sadowskiej z Przedszkola nr 77.  W piątek, 17 listopada władze samorządowe Gdańska uhonorowały całą gdańską społeczność edukacyjną i w sposób szczególny wyróżniły jej liderów.
17.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
20231117190534_IMG_5500.JPG
Nz. Gala konkursu Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku 2023 w Akademii Muzycznej. Na scenie nominowani (po trzy osoby w każdej kategorii) i zwycięzcy konkursu
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku. Nowe pracownie i stołówko-kawiarnia

- Dzisiaj wyróżnimy tych najlepszych z najlepszych, przyznamy ponad sto nagród i wyróżnień, a trzeba podkreślić, że każdy z was jest również wyjątkowy w swoich dziedzinach - powiedziała otwierając galę w Akademii Muzycznej Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Dzisiaj także świętujemy dziesięciolecie kreatywnej pedagogiki, nieformalnego ciała, które powołaliście sami z potrzeby zmiany, z potrzeby tego nieformalnego wpływu na jakość, na sposób uczenia, coś, czego tak bardzo potrzebujemy. 

Jak podkreśliła prezydent Gdańska w tym roku gdańskiej edukacji przyświecało hasło dialogu, w takim też duchu byli wybierani dyrektorzy, nauczyciele, którzy otrzymali nagrody. 

Konkurs dotyczył publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem założycielskim jest Miasto Gdańsk. Dlatego też w gali licznie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych. Oprócz prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i Agnieszki Owczarczak, przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, na uroczystość przyszli: Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska, radny Andrzej Kowalczys, przewodniczący Komisji Edukacji RMG, radny Przemysław Malak i radny Krystian Kłos.

Konkurs Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku

Celem Konkursu było wyłonienie zwycięzców, będących kreatywnymi i efektywnymi liderami w swoim środowisku lokalnym, inspirującymi dla całej społeczności, zwłaszcza oświatowej. Nominowane były osoby podejmujących ważne i wartościowe działania na rzecz Gdańska i jego mieszkańców w szczególności w duchu obywatelskości, solidarności, odpowiedzialności za dobro wspólne i wolności. W 2023 roku nagrodzone zostały działania w obszarze dialogu. Laureaci zostali wybrani przez mieszkańców podczas głosowania online.

20231117185428_IMG_5442 (1).JPG
- Dzisiaj wyróżnimy tych najlepszych z najlepszych, przyznamy ponad sto nagród i wyróżnień, a trzeba podkreślić, że każdy z was jest również wyjątkowy w swoich dziedzinach - powiedziała otwierając galę w Akademii Muzycznej Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

SP 87 w Sobieszewie ma już 60 lat. Zobacz, jak świętowała jubileusz i poznaj jej historię

Gdańskimi Dyrektorami Roku w obszarze dialogu zostali:

  • W kategorii Szkoły i Placówki - Ryszard Dombrowski dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte 
  • W kategorii Przedszkola - Agata Majkowska, dyrektorka Przedszkola nr 49

Gdańskim Nauczycielami Roku w obszarze dialogu zostali:

  • W kategorii Szkoły i Placówki - Krzysztof Rześniowecki, pedagog szkolny, nauczyciel plastyki w V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  • W kategorii Przedszkola - Katarzyna Sadowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkole nr 77 dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym 

Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe oraz pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu komputerowego.

Zdjęcie przedstawia widownię na gali. Widać kilka rzędów, opisywane osoby siedzą w rzędzie pierwszym
Podczas gali wręczono też Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla osób wyróżnionych z okazji Dnia Edukacji Narodowej - otrzymało je 23 dyrektorek, dyrektorów oraz 83 nauczycielki i nauczyciele gdańskich samorządowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Edukacja jest jednym z priorytetów gdańskich władz samorządowych, które licznie reprezentowane były na gali. Nz. w pierwszym rzędzie centralnie - prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Pierwsza z lewej strony w pierwszym rzędzie - Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. Na lewo od prezydent Dulkiewicz: Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska i radny Andrzej Kowalczys, przewodniczący Komisji Edukacji RMG. Na prawo od pani prezydent: radny Krystian Kłos, radny Przemysław Malak i Grzegorz Kryger, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Monika Chabior: - "Dziękuję Wam w imieniu 91 tysięcy dzieciaków"

- Dzisiaj najważniejszym słowem jest dziękuję - podkreśliła Monika Chabior, zastępca prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - Ja wam dziękuję, wszyscy wam dziękujemy. Chciałabym, aby ta wdzięczność stała się częścią naszej codzienności. Chciałabym, żebyście znaleźli przestrzeń na to, by usłyszeć, jak ludzie wam dziękują. Żeby usłyszeć ten moment, kiedy ktoś wam bije brawa, a ktoś powie pan, pani zmieniła moje życie, dostrzegła pani mój talent. Ja to dziś robię, w imieniu tych 91 tysięcy dzieciaków. Dziękuję!

System BEMS zdaje egzamin. Gdańskie przedszkole oszczędza energię i pieniądze

Siedem uśmiechniętych osób pozuje na scenie do zdjęcia, sześć kobiet i jeden mężczyzna, który stoi trzeci od prawej
Od lewej: prezydent Aleksandra Dulkiewicz, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, Katarzyna Brenk, nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 49, Katarzyna Sadowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 77 dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym, radny Andrzej Kowalczys, przewodniczący Komisji Edukacji RMG, Anna Śliwka, nauczycielka wychowania przedszkolnego, wicedyrektor w Zespole Przedszkolny nr 2 i Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Podczas gali wręczono też Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla osób wyróżnionych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody te przyznano 23 dyrektorom i 83 nauczycielom gdańskich samorządowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Wręczono także tytuły „Szkoły Ambasady Talentów”, programu dla szkolnych doradców zawodowych prowadzone przez Centrum Rozwoju Talentów działającego w ramach Gdańskiego Urzędu Pracy. Wyróżnienia trafiły do szkół, które spełniają najwyższe standardy w upowszechnianiu i integracji działań z zakresu doradztwa zawodowego wewnątrz, jak i na zewnątrz szkoły.

Tytuły Szkoła Ambasady Talentów otrzymały:

  • Szkoła Podstawowa nr 38 im. gen. Stanisława Maczka
  • Szkoła Podstawowa nr 49 im. ks. Bronisława Komorowskiego
20231117185027_IMG_5425.JPG
Podczas uroczystej gali uhonorowano liderki Kreatywnej Pedagogiki: Agnieszkę Tomasik (druga z lewej), Izabelę Banaszczyk, Krystynę Baryś, Magdalenę Budę i Małgorzatę Fijas
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Już dziesięć lat Kreatywnej Pedagogiki 

W tym roku jubileusz 10-lecia świętuje Kreatywna Pedagogika, projekt doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli przy Wydziale Rozwoju Społecznego UMG. Opiera się on na idei samodoskonalenia i samokształcenia nauczycieli, którzy oddolnie powinni przyczynić się do przemiany szkoły i odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata.

Podczas uroczystej gali uhonorowano liderki tego projektu: Agnieszkę Tomasik, Krystynę Baryś, Izabelę Banaszczyk, Magdalenę Budę i Małgorzatę Fijas.

“Motywacji nigdy za wiele” - wymiana doświadczeń podczas III Forum Wolontariatu Szkolnego w Gdańsku

Oficjalne podziękowania na scenie odebrała także Julia Leśniewska, wicedyrektorka SP nr 39, która była zaangażowana w pozyskanie dla szkoły certyfikatu Apple Distinguished School. Program Apple Distinguished School wspiera myślących przyszłościowo liderów edukacji i ich społeczności, które wykorzystują technologię Apple do wprowadzania pozytywnych zmian w swoich szkołach.

Sylwetki laureatów konkursu Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku

RYSZARD DOMBROWSKI

Centralnie na zdjęciu mężczyzna w galowym mundurze marynarskim, jest oklaskiwany przez kilka osób, które go otaczają
Ryszard Dombrowski dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte 
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Człowiek żeglujący w kierunku dialogu. Dba o szkołę przez małe „s” – budynek, wyposażenie, ale wie, że najważniejsze jest budowanie Szkoły przez duże „S”, którą tworzą ludzie, wspólnota. Jednoczy społeczność dając jej wiatr w żagle, a gdy jest konieczność chroni w spokojnej przystani. Płynie obranym kursem, jak trzeba nanosi poprawki i nawiguje w kierunku „lepszego jutra”. Niezależnie od tego z kim rozmawia, zawsze widzi w swoim rozmówcy partnera. Nie traktuje nikogo przedmiotowo i nie żałuje czasu, gdy trzeba służyć wsparciem drugiej osobie. Jest cierpliwym i uważnym słuchaczem, a rozwiązania problemów wypracowuje w drodze kompromisów. Zawsze podkreśla, że w ludziach trzeba widzieć to, co dobre i każdy problem da się rozwiązać za pomocą słów niezależnie od poglądów i różnic kulturowych.

“Jesteśmy głęboko poruszeni”. List brytyjskiej pary królewskiej do gdańskiej szkoły podstawowej

AGATA MAJKOWSKA

Zdjęcie przedstawia trzy osoby stojące obok siebie, widoczne od piersi w górę. Od lewej: kobieta, kobieta, mężczyzna.
Agata Majkowska, dyrektorka Przedszkola nr 49 - na zdjęciu w środku
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Nauczycielka, trenerka oświaty, doradca metodyczny do spraw wychowania przedszkolnego, dyrektorka Przedszkola nr 49 Miś w Gdańsku, autorka scenariuszy lekcji obywatelskich. Skutecznie realizuje działania służące rozwojowi edukacji przedszkolnej. Wspiera kreatywność wśród przedszkolaków, pracując z dziećmi metodą projektów. Wsłuchuje się w potrzeby i oczekiwania nauczycieli wychowania przedszkolnego. Jest pomysłodawczynią projektu wymiany dobrych praktyk Podaj Dalej Gdańskie Przedszkola Współpracy, skierowanego do nauczycieli wychowania przedszkolnego.

KRZYSZTOF RZEŚNIOWIECKI

Mężczyzna około 60 lat, o pociągłej twarzy, w okularach. Jest oklaskiwany przez kilka osób, które go otaczają
Krzysztof Rześniowiecki, pedagog szkolny, nauczyciel plastyki w V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Pedagog z pasją i poświęceniem dla uczniów, wspaniale współpracuje z rodzicami. Podjęte cykliczne inicjatywy to: coroczny list inaugurujący dla rodziców uczniów klas I, około 20 listów o tematyce pedagogicznej i wspierającej w każdym roku szkolnym. W 2019 roku utworzył „most telefoniczny” z rodzicami. W każdym roku szkolnym organizuje instalacje artystyczne w szkole, wystawy prac uczniowskich i wyjazdy na wystawy jako płaszczyznę dialogu o sztuce.

KATARZYNA SADOWSKA

Kobieta po pięćdziesiątce, przyjmuje dyplom i gratulacje od prezydent Gdańska
Katarzyna Sadowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkole nr 77 dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym 
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Prekursorka i propagatorka komunikacji alternatywnej i wspomagającej, szuka sposobów na komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi z trudnościami w mówieniu. Od 15 lat organizuje: Przegląd Małych Teatralnych dla dzieci niemówiących z trójmiejskich placówek specjalnych, lekcje biblioteczne - czytanie uczestniczące dla dzieci niepełnosprawnych i ich rówieśników z gdańskich przedszkoli, lekcje o niepełnosprawności w szkołach podstawowych. Dzieli się wiedzą: prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców w całym kraju, jest wolontariuszką w DPS Polanki. W zakresie komunikacji wspiera pensjonariuszy i szkoli personel. Jest autorką książek z przewodnikiem do czytania uczestniczącego.

NASZA FOTOGALERIA Z UROCZYSTOŚCI:

 

TV

Nowi mieszkańcy na Ujeścisku