Dwujęzyczność: zgłoś się na nowe studia podyplomowe na UG

Do 12 stycznia trwa rekrutacja na nowe studia podyplomowe „Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka” prowadzone na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Dwujęzyczność: zgłoś się na nowe studia podyplomowe na UG
A
A
data publikacji: 10 stycznia 2018 r.

Na UG będzie można teraz studiować dwujęzyczność
Na UG będzie można teraz studiować dwujęzyczność
Krzysztof Mystkowski/KFP

Jak informuje Monika Rogo z zespołu prasowego UG, celem studiów jest doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola i edukacji początkowej. Studenci dowiedzą się, jak przygotować dziecko do osiągnięcia sukcesu w nauce języka polskiego i angielskiego oraz poznają tajniki pracy logopedy.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego poszerzył swą ofertę o nowe studia podyplomowe – „Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka”. Kandydat spełniający kryteria naboru na studia podyplomowe „Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka” powinien wykazać się:

  • Tytułem licencjata lub magistra
  • Kwalifikacjami nauczycielskimi do prowadzenia zajęć w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej
  • Pozytywnym wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim (na poziomie co najmniej B2) na temat CV kandydata (w obecności komisji rekrutacyjnej powołanej przez Dziekana)

Uczestnik studiów podyplomowych „Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka” będzie zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje określone programem kształcenia, w szczególności ukierunkowane na doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela edukacji początkowej i logopedy. Absolwent tych studiów będzie metodoznawcą dwujęzyczności, rozumiejącym zagadnienia lingwistyczne, jakie występują w procesie edukacji dzieci.

Studia dotyczące dwujęzyczności są odpłatne (całościowo lub ratalnie), prowadzone w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Program studiów obejmuje 390 godzin zajęć realizowanych w ciągu 3 semestrów. Rekrutacja trwa do 12 stycznia 2018.

Więcej informacji tutaj

oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl