Dotacje na ochronę i ratowanie zabytków wręczone. Zobacz, kto i na co je otrzymał LISTA

W środę, 31 maja 2023 r., Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. inwestycji i zrównoważonego rozwoju, wręczył dotacje miejskie na ochronę i ratowanie zabytków. Lista beneficjentów obejmuje 22 projekty, a ogólna kwota dotacji to 3 378 300 zł.
31.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
fotomontaż: wnętrze kościoła w stylu barokowym i fragmentów obrazów na emporze
Kaplica Św. Anny w gdańskim klasztorze franciszkanów z organami i emporą, pod którą znajduje się polichromia wymagająca konserwacji
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Ratowanie i odnowa gdańskich zabytków

- To jest malarstwo barokowe, znajduje się na stropie, nad którym jest prospekt organowy. Empora była mocna podniszczona, ale zachowały się fotografie, na podstawie których będą teraz prowadzone prace konserwatorskie. Dzięki temu polichromia odzyska swój dawny blask. Zakładamy, że prace konserwatorskie uda się zakończyć do listopada - mówi nam franciszkanin o. Tomasz Jank.

W świątyni gdańskiego klasztoru Franciszkanów znajduje się Kaplica Św. Anny. Kwota miejskiej dotacji wynosząca 45 tys zł. zostanie przeznaczona na konserwację polichromowanego drewnianego stropu (podniebia) wczesnobarokowej empory organowej właśnie w tej kaplicy. W podobnym nastroju do ojca Tomasza jest jeszcze 21 innych beneficjentów, którzy dostali dotację na konserwację i remont gdańskich zabytkowych obiektów. Decyzje w tej sprawie podjęła Rada Miasta Gdańska podczas sesji kwietniowej i majowej sesji.

zabytkowy kościół przy ulicy
Dwie dotacje miejskie trafią również na renowację kościoła św. Barbary
fot. Piotr Wittamn/gdansk.pl

Gdańskie zabytki - decyzje wręczone

Miasto Gdańsk każdego roku i od wielu lat wspiera zabytki. Decyzje o dotacjach podejmowane są na sesjach Rady Miasta. W ubiegłym roku na przykład wsparcie skierowano do 23 wnioskodawców, a kwota była podobna do tegorocznej - 3 732 700 zł.

Oficjalne wręczenie decyzji o dotacji miało miejsce w Wielkiej Sali Wety (Sala Biała) Ratusza Głównomiejskiego. Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji zwrócił uwagę na to, jak ważne są zabytki w Gdańsku. Powiedział też dlaczego samorząd wspiera różne podmioty, które chcą prowadzić renowacje.

Korona Gdańska. 680 lat temu rozpoczęła się budowa Bazyliki Mariackiej FILM I ZDJĘCIA 

- W tym roku przekazujemy prawie 3,8 miliona złotych, a w sumie od początku, kiedy przyznajemy dotacje kwota wsparcia wynosi 46 milionów – powiedział do zebranych Piotr Grzelak. - Bycie właścicielem zabytku to ogromny zaszczyt, na pewno duży splendor, ale to są przede wszystkim obowiązki, również wobec naszej gdańskiej wspólnoty.

- Witam tych z Państwa, którzy kontynuują wieloletnie już prace i wyzwania na rzecz przywracania blasku gdańskim zabytkom. Witam też tych z Państwa, którzy są debiutantami. Mamy nadzieję na dalszą współpracę i możliwość wspierania Państwa działań – powiedziała radna Anna Golędzinowska, przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska.

- Chciałbym zaapelować do inwestorów i prywatnych właścicieli o składanie wniosków o dofinansowanie. Miasto chętnie pomoże – dodał radny Andrzej Stelmasiewicz, przewodniczący Komisji Kultury i Promocji RMG.

grupowe zdjęcie kilkudziesięciu osób w zabytkowym wnętrzu
Spotkanie w Wielkiej Sali Wety, podczas którego wręczono decyzje o dofinansowaniu
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Podczas spotkania za dofinansowanie podziękował przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich, którego siedziba mieście się w Złotej Bramie. Złożył też deklarację.

- Otrzymaliśmy dofinansowanie, które pozwoli na rozpoczęcie pierwszego etapu remontu Złotej Bramy - mówił Radosław Standara z oddziału gdańskiego SARP. - Z tego miejsca chciałbym przy okazji zadeklarować chęć współpracy naszego stowarzyszenia z Miastem, abyśmy brali czynny udział w działaniach miejskich, nie tylko społecznych, ale również takich, które dotyczą przygotowania przestrzeni miejskiej.

Na spotkaniu obecni byli też Piotr Lorens, architekt miasta, Janusz Tarnacki, Miejski Konserwator Zabytków.

dwa zabytkowe, ceglane budynki, jeden porośnięty pnączem przy ulicy
Niezwykle malownicze domy karmelitów również czekają ważne prace ratunkowe
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Wielu wnioskodawców przy planowaniu prac zakłada różne źródła finansowania, dzięki czemu kwota jest większa. Niektóre gdańskie projekty znalazły się też na liście przyznanych dotacji ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. Przykładem jest m.in. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, który z tego źródła na konserwację Małego Młyna otrzyma dodatkowo 250 tys. zł.

Wiemy, które gdańskie zabytki otrzymały rządowe dotacje na remont i konserwację 

budynek przemysłowy z czerwonej cegły, zniszczony i pomalowany graffitti
Miejskie wsparcie trafiło również do firmy prywatnej, która chce wyremontować dawne garaże elektrowozów na terenach postoczniowych
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Kto otrzymał dotację w 2023 r.?

Wśród 22 wniosków 13 złożyły instytucje kościelne - parafie i klasztory. Gdański zakon dominikanów, po dramatycznym wydarzeniu w 2018 roku, kiedy to pękły sklepienia nawy południowej kościoła św. Mikołaja, prowadzi zakrojone na szeroką skale prace remontowe i konserwatorskie. Sklepienia udało się uratować, ale w kościele wciąż jest wiele rzeczy do zrobienia. Gdańsk wesprze w tym roku dwa zadania łączną kwotą 660 tys zł.

Wśród pozostałych beneficjentów odnajdujemy firmy, różne organizacje, a także wspólnoty mieszkaniowe czy osoby prywatne.

zabytkowa secesyjna willa pośród zieleni w ruinie
Willa przy ul. Orzeszkowej dostała dotację podczas majowej sesji
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Zobacz, które gdańskie zabytki otrzymały wsparcie:

Lp. Wnioskodawca Zabytek i zadanie Kwota
1.

Klasztor oo. Dominikanów

Kościół św. Mikołaja - I etap prac konserwatorsko - restauratorskich przy stallach w kościele pw. Św. Mikołaja 330 000
2. Klasztor oo. Dominikanów Kościół św. Mikołaja - prace konserwatorskie przy elewacji północnej prezbiterium i kaplicy św. Jacka w kościele pw. Św. Mikołaja 330 000
3. Parafia Polskokatolicka pw. Św. Bożego Ciała Kościół pw. Bożego Ciała - prace konserwatorskie fragmentu malowanego plafonu z początku XVIII w. - przedstawienie Alegorii Miłosierdzia wraz z polichromowanym gzymsem w kościele pw. Bożego Ciała 100 000
4. Parafia Polskokatolicka pw. Św. Bożego Ciała Kościół pw. Bożego Ciała - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów kościoła pw. Bożego Ciała w Gdańsku (etap II) 100 000
5.

 

Parafia Greckokatolicka p.w. św. Bartłomieja i Opieki NMP

Kościół pw. Św. Bartłomieja - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów kościoła pw. Św. Bartłomieja (etap II) 100 000
6. Gdańskie Seminarium Duchowne

Zespół pocysterski w Oliwie, dawny klasztor - ratunkowy remont dachów zespołu budynków klasztornych (etap III): skrzydło zachodnie - połać południowa oraz południowa część połaci wschodniej 180 000
7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła - prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła - etap IV - zachodnia ściana transeptu 180 000
8. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary Kościół pw. Św. Barbary - wzmocnienie murów kościoła pw. Św. Barbary (etap III) wraz z poziomą izolacją przeciwwilgociową (etap II) 140 000
9. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary Kościół pw. Św. Barbary - prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Barbary (etap V) - południowa elewacja wieży 130 000
10. Prowincja Zakonu Ojców Karmelitów p.w. św. Józefa w Krakowie, Zakon OO. Karmelitów Klasztor w Gdańsku - Zespół domów karmelitów - prace ratunkowe, zabezpieczające prace konserwatorskie elewacji – Zespołu domów karmelitów przy ul. Podmłyńskiej 10 i 11 340 000
11. Klasztor Franciszkanów w Gdańsku Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów) Kaplica Św. Anny - konserwacja polichromowanego drewnianego stropu (podniebia) wczesnobarokowej empory organowej z kaplicy Świętej Anny


45 000
12. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Bazylika (Kościół Mariacki)  Kościół Mariacki - konserwacja malowideł ściennych w kaplicy św. Jakuba w Bazylice Mariackiej

186 000
13. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Bazylika (Kościół Mariacki) 

Kościół Mariacki - konserwacja baptysterium zlokalizowanego w zachodniej części nawy głównej Bazyliki Mariackiej – I etap

100 000
14. Arkadiusz Lewicki prowadzący działalność gospodarczą - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BUDCHEM

Budynek spichlerza Żuławskej Zagrody Gburskiej - remont dachu wraz z więźbą dachową spichlerza żuławskiej zagrody gburskiej przy ul. Świbnieńskiej 204

150 000
15.

osoba fizyczna

Willa przy ul. Małachowskiego 1 - remont zabytkowej willi przy ul. Małachowskiego 1 w zakresie elewacji frontowej

38 000
16. osoba fizyczna Willa przy ul. Orzeszkowej 2 - wykonanie elementów wykończeniowych konstrukcji dachu, poszycia dachu, orynnowania, odgromienia, stopni kominiarskich, odbudowa kominów w willi przy ul. Orzeszkowej 2 420 000
17. Biznes Park Stocznia Sp. z o. o. Budynek dawnych Garaży Elektrowozów/Magazyn (86B) - remont elewacji południowo-zachodniej budynku d. garaży elektrowozów/magazyn (86 B) przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3 160 000
18. Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Westerplatte 13 Gdańsk

Kamienica przy ul. Obrońców Westerplatte 13 - remont izolacji przeciwwilgociowej i remont elewacji z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 13 155 000
19. Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Westerplatte 37 Gdańsk

Kamienica przy ul. Obrońców Westerplatte 37 - wykonanie prac renowacji drzwi wejściowych wraz z zadaszeniem w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 37 8 300
20. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gdańsku Brama Świętojańska - wymiana pokrycia dachu Bramy Świętojańskiej (strona zachodnia od ul. Świętojańskiej) 70 000
21. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku Mały Młyn ul. Rajska 2 - ratunkowe prace konserwatorskie elewacji Małego Młyna - elewacja wschodnia 90 000
22. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże

Złota Brama - remont tarasu budynku Złotej Bramy oraz prace konserwatorskie sklepień nad I kondygnacją oraz korony murów obwodowych 430 000
    Razem: 3 782 300