Wiemy, które gdańskie zabytki otrzymały rządowe dotacje na remont i konserwację LISTA

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego​ przyznało dotacje w ramach programu "Ochrona zabytków". Wśród inwestycji, którym przyznano pieniądze na remonty lub konserwacje są projekty z Gdańska. Na liście beneficjentów znalazły się m.in. remont kościoła św. Mikołaja, św. Piotra i Pawła i innych obiektów sakralnych. Wsparcie otrzymał też remont Małego Młyna czy Domu Żeglarza. Zobacz pełną listę gdańskich dofinansowanych projektów.
12.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
średniowieczny, ceglany budynek nad kanałem nocą, podświetlony iluminacją
Charakterystyczny budynek Małego Młyna swoje początki ma w XIV w. Mieści się tu zarząd Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Wędkarskiego
fot. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

Czym jest program "Ochrona zabytków"?

Celem programu jest zachowanie naszego materialnego dziedzictwa kulturowego. Projektodawcy, którzy ratują lub polepszają stan budynków, konserwując je i rewaloryzując będą też udostępniać je na cele publiczne.

Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytków, szczególnie takich, które są:

  • najcenniejsze,
  • wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO,
  • uznane za Pomniki Historii,
  • mają wyjątkową wartość historyczną, artystyczną bądź naukową.

Korona Gdańska. 680 lat temu rozpoczęła się budowa Bazyliki Mariackiej FILM I ZDJĘCIA 

Z kolei na dofinansowanie nie mogą liczyć projekty, w ramach których następuje adaptacja, przebudowa czy znaczącą rekonstrukcja zabytków. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten program miało do rozdysponowania łącznie ponad 201 mln zł.

Zobacz film o remoncie sklepień w kościele św. Mikołaja:

 

 

Jakie gdańskie zabytki z ministerialnym dofinansowaniem?

Na opublikowanej liście ministerialnej znajduje się 14 projektów, które otrzymały dotację. Dziesięć z nich dotyczy obiektów sakralnych. Przyznano różne kwoty. Na przykład gdański klasztor dominikanów, który od lat ratuje świątynie św. Mikołaja otrzymał dofinansowanie w wysokości 336 tys. zł na prace związane z konserwacją elewacji północnej, prezbiterium i kaplicy św. Jacka. Zakonnicy łączą w swoich inwestycjach różne źródła finansowania w tym z samorządu województwa i Miasta Gdańska, a duży wkład pochodzi ze środków własnych, czyli zbiórek i darczyńców.

Obiektem sakralnym, który otrzymał najwyższą kwotę na swój projekt jest kościół św. Piotra i Pawła. Tu kwota 2 mln 295 tys. zł pomoże w pracach konserwatorskich elewacji i wykonaniu izolacji poziomej, a także w remoncie dachu, wieży oraz rdzeniowym wzmacnianiu murów.

duży, ceglany kościół, na pierwszym planie strażacy i wysunięte na dach drabiny
Kościół pw. św. Piotra i Pawła mieści się na Żabim Kruku. W 2019 r. ucierpiał podczas pożaru
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Z kolei Chorągiew Gdańska Związek Harcerstwa Polskiego z udziałem kwoty 1,2 mln zł będzie mogła wyremontować elewację zespół dawnego Dworu Miejskiego (XIV-XVII). Podobnie Polski Związek Wędkarski może kwotą 250 tys. zł. wesprzeć zaplanowane prace konserwatorskie przy elewacji Małego Młyna (XIV w.). Inne dofinansowane świeckie zabytki to Baszta Łabędź czy Dom Żeglarza.

Zobacz listę dofinansowanych projektów:

Wnioskujący Zadanie Kwota dofinansowania
1. Klasztor OO. Dominikanów Gdańsk kościół pw. św. Mikołaja (XIV-XV): prace konserwatorskie przy elewacji kościoła, elewacja północna prezbiterium i kaplicy
św. Jacka - etap V ostatni
336 000,00 zł
2. Archidiecezja Gdańska Gdańsk - Oliwa klasztor pocysterski, 3 późnobarokowe
wielkoformatowe obrazy olejne na płótnie o nietypowym kształcie z krużganków klasztoru (1749 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie
550 000,00 zł
3. Klasztor OO. Dominikanów Gdańsk kościół pw. św. Mikołaja (XIV-XV): prace konserwatorsko-restauratorskie w gotyckiej kaplicy św. Józefa 157 000,00 zł
4. Polski Klub Morski Gdańsk Baszta Łabędź (XV w.): prace konserwatorskie elewacji ceglanej - etap III 138 000,00 zł
5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Ducha 109 w Gdańsku Gdańsk Dom Żeglarzy (1605 r.): interwencyjne prace konserwatorskie elewacji - etap II 373 000,00 zł
6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Barbary Gdańsk kościół pw. św. Barbary (XV w.): prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła - etap V 358 000,00 zł
7. Parafia polskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Gdańsku Gdańsk kościół pw. Bożego Ciała (XV-XVIII): interwencyjne prace konserwatorskie malowanego plafonu na podłożu płóciennym - etap IV 487 000,00 zł
8. Gdańskie Seminarium Duchowne Gdańsk-Oliwa opactwo Cystersów (XII -XVIII): remont dachów zespołu budynków klasztornych - etap III

650 000,00 zł

9. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku

kościół pw. śś. Piotra i Pawła (XIV-XV): remont dachu, wieży oraz rdzeniowe wzmacnianie murów 1 000 000,00zł
10. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku Mały Młyn (XIV w.): prace konserwatorskie elewacji - etap III 250 000,00 zł
11. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska zespół dawnego Dworu Miejskiego (XIV-XVII): remont elewacji - etap II 1 200 000,00 zł
12. Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku kościół pw. św. Jakuba Apostoła (XIV w.): stabilizacja i interwencyjne wzmocnienie murów 750 000,00 zł
13. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku kościół pw. śś. Piotra i Pawła (XV w., rozb. XV/XVI): prace konserwatorskie elewacji - etap V oraz izolacja pozioma - etap III

1 295 000,00 zł
14. Parafia obrządku greckokatolickiego p.w. św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku konkatedra greckokatolicka pw. św. Bartłomieja (XV w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów - etap II 340 000,00 zł

Czas na odwołania

Na opublikowanej przez ministerstwo liście znalazło się jeszcze 14 innych projektów dotyczących konserwacji gdańskich zabytków. To m.in. Dom Uphagena i budynek mieszkalny Żuławskiej Zagrody Gburskiej (1840 r.). Otrzymały one wysoką liczbę punktów, ale nie udało im się w tym etapie zdobyć dofinansowania. Mogą aplikować jeszcze raz. Czas na złożenie odwołania mija 16 kwietnia.

Ich początek to XIV w. Poznaj historię murów Głównego Miasta

TV

100-lecie ulicy Krętej