Debaty Oksfordzkie. Puchar Pomorza w ręce drużyny z Gdyni

Czteroosobowa drużyna z III LO w Gdyni zwyciężyła w Debacie o Super Puchar Pomorza, która odbyła się w piątek 30 września 2022 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Debata ma na celu wyłonienie najlepszej drużyny debatanckiej na Pomorzu, pokonana różnicą jednego punktu to drużyna z I LO w Gdańsku.
( 30.09.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
2022-09-30-final-debata-oksford-015_949x633.JPG
Zdobywcy Super Pucharu Pomorza Debat Oksfordzkich, triumfatorzy Pomorskich Mistrzostw Debat Oksfordzkich Rhetorica - uczniowie III LO w Gdyni. Od prawej Nikodem Geraszek, Lena Czerwińska, Jakub Green, Maja Główczewska
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Pojedynek i inauguracja edycji 2022/2023 Trójmiejskiej Ligi Debat

W ostsni piątek września 2022 roku naprzeciwko siebie stanęły dwie doskonałe drużyny: zwycięzcy Trójmiejskiej Ligi Debat edycji 2022/23 - I LO w Gdańsku oraz triumfatorzy Pomorskich Mistrzostw Debat Oksfordzkich Rhetorica - III LO w Gdyni. Debatowały one nad tezą: "Państwa powinny dywersyfikować ofertę szkół publicznych na różnych etapach kształcenia wprowadzając nowoczesne, alternatywne metody nauczania, jako podstawowe metody kształcenia w różnych placówkach".

Wybierz gdańskiego nauczyciela i dyrektora roku! Głosuj w plebiscycie ogłoszonym przez Gdańsk

Obecność obu drużyn zapewniła zmagania na najwyższym poziomie i sprawiła, że aula uniwersytetu zapełniła się około trzystu uczniami szkół średnich niecierpliwie oczekujących powrotu debatanckiej rywalizacji po wakacyjnej przerwie. Wydarzenie to rozpoczęło trójmiejski sezon debatancki - jest jednocześnie inauguracją edycji 2022/23 Trójmiejskiej Ligi Debat.

Debata Oksfordzka. Na czym polega?

Jak powiedział Cyprian Krystek, marszałek Debaty o Super Puchar Pomorza - debata oksfordzka to bardzo sformalizowany rodzaj dyskusji, w której dwie drużyny toczą uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej w debacie tezy, wobec której zajmują ustalone wcześniej w wyniku losowania stanowisko.

W debacie uczestniczą dwie czteroosobowe drużyny. Zadaniem jednej z nich (propozycji) jest zgodzenie się z tezą, a druga drużyna (opozycja) musi tej tezie zaprzeczyć. Teza to twierdzenie, co do którego mamy argumenty „za” oraz „przeciw”. Podczas debaty każda przemawiająca osoba dysponuje ograniczonym czasem (5 minut) na przedstawienie swojego zdania. 

W niedzielę Półmaraton Gdańsk. Zmiany w komunikacji miejskiej, niektóre ulice zamknięte

Drużyna przeciwna może zgłaszać pytania lub informacje odnoszące się do treści mowy. Każdy mówca powinien przyjąć przynajmniej dwa pytania w ciągu swojej mowy.

Podczas debaty każda drużyna może raz użyć formuły „ad vocem” - krótkiego kontrwystąpienia następującego od razu po przemówieniu, do którego zgłoszono ad vocem. Debatę wygrywa wskazana przez sędziów drużyna, która przedstawiła lepiej przeanalizowane argumenty i skutecznie podważała argumentację oponentów.

 

2022-09-30-final-debata-oksford-017_949x633.JPG
Obecność obu drużyn zapewniła zmagania na najwyższym poziomie i sprawiła, że aula uniwersytetu zapełniła się około trzystu uczniami szkół średnich niecierpliwie oczekujących powrotu debatanckiej rywalizacji po wakacyjnej przerwie
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

Propozycja: dobra szkoła to równość, miękkie kompetencje, mniej stresu

Drużyna Propozycji podkreśliła, że wprowadzanie nowoczesnych, alternatywnych metod nauczania, jako podstawowych metod kształcenia w różnych placówkach jest korzystne i pozytywne dla uczniów.

Przykładem, na który powoływała się drużyna z Gdyni, jest skandynawski system nauczania.

- System skandynawski od lat zajmuje wysokie oceny w rankingach międzynarodowych - przekonywał Jakub Green z Drużyny Propozycji. - To nowoczesne szkolnictwo stawiające na równość uczniów, konstruktywność i kreatywność. Na rozwój i kształtowanie miękkich kompetencji, czyli umiejętność negocjacji, pracy w grupie, elastyczności. Jest bardziej współczesny, efektywny, bliższy zmieniającemu się ciągle światu.

Szkoła z morenowego wzgórza. XX LO w kwiecie wieku, “stuknęła” 30-tka

Mówcy przytaczali też inne argumenty "na tak": to brak ocen w pierwszych latach kształcenia, późniejsze egzaminy, deformalizacja środowiska szkolnego, czyli bazowe elementy współczesnego efektywnego systemu szkolnego, a w wielu państwach całkowicie nie uwzględnione przez system edukacji. 

Zdaniem Drużyny Propozycji Polska jest przykładem państwa tkwiącego w starym, skostniałym systemie edukacyjnym, opierającym się na systemie pruskim, istniejącym mimo zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych. 

- Ten system nie uwzględnia elementów budujących jak skandynawski - mówiła czwarta mówczyni Maja Główczewska z III LO. - Sześciostopniowa skala to nie jest realny sprawdzian wiedzy, nie tworzymy w ten sposób ludzi myślących, kreatywnych, samodzielnych, wolnych. Polska stosuje przestarzałe metody rodem z pruskiej szkoły, od 2015 roku widzimy wzrost samobójstw wśród młodych ludzi o 80 proc. Czy naprawdę potrzebujemy jeszcze więcej stresu, mało mamy go na co dzień?  

Opozycja: tradycyjna szkoła publiczna jest bliższa życiu

Opozycja podkreślała, że szkoła publiczna z obecnym system edukacji jest bliższa realnemu życiu, a naturalne “przeszkody”, które trzeba pokonać podczas nauki w szkole, jak na przykład stres z powodu ocen, sprawdzianów, rywalizacji, jest tym, co czeka w pracy każdego ucznia i jest nauką radzenia sobie z emocjami, stresem, zasadami które rządzą dorosłym życiem.    

 

2022-09-30-final-debata-oksford-014_949x633 (1).JPG
Drużyna Opozycji z I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Od lewej Miła Grabowska, Weronika Repińska, Aleksandra Kuźmicz, Julia Giłka
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

- W  poprawnie działającym systemie edukacji oceny są realnym wyznacznikiem wiedzy - podkreślała Weronika Repińska z Opozycji. -  Obecny system zakłada bodźcowanie uczniów, ale przecież nie każdego szkolnego dnia, a krótkotrwały stres jest pozytywny, mobilizuje do dalszej nauki, do kreatywności. Alternatywne metody nauki przez na przykład zabawę to na pewno lżejsza, bezstresowa forma nauki. Przyjemny jest też brak weryfikacji wiedzy, brak presji, ale ta metoda sprawdziłaby się jako coś dodatkowego, w mniejszej skali, a nie glówny nurt edukacji. 

Mówcy Opozycji podkreślali, że szkoła z naszym obecnym systemem nauki jest lepszym miejscem, żeby nauczyć dziecko tego, co czeka je w przyszłości. Rynek pracy jest stresujący - dlatego dobrze, że szkola może być miejscem nauki zarządzania stresem, bo on jest częscią naszego życia zawodowego. Alternatywne metody nauczania nie odzwierciedlają prawdziwego życia.

 

Drużyna Propozycji (zwycięzcy) III LO Gdynia:

  1. Jakub Green
  2. Lena Czerwińska
  3. Nikodem Geraszek
  4. Maja Główczewska

Drużyna Opozycji I LO Gdańsk:

  1. Miła Grabowska
  2. Weronika Repińska
  3. Aleksandra Kuźmicz
  4. Julia Giłka

 

Organizatorami Debaty o Superpuchar Pomorza są Fundacja Ergo oraz Klub Debat Uniwersytetu Gdańskiego.

Marszałek debaty - Cyprian Krystek

Wiceprezes Fundacji Ergo i koordynator TLD - Orest Lewosiuk

Prezeska Klubu Debat UG i koordynatorka Pomorskich Mistrzostw Debat Rhetorica - Dominika Kokoszka

Prezes Fundacji Ergo - Jakub Winiecki


ZOBACZCIE WIĘCEJ ZDJĘĆ