Wybierz gdańskiego nauczyciela i dyrektora roku! Głosuj w plebiscycie ogłoszonym przez Gdańsk

O jakim nauczycielu marzą uczniowie? Czy powinien od nich dużo wymagać, w jaki sposób powinien zachęcać ich do zdobywania wiedzy? Czy powinien doskonale funkcjonować w wirtualnym świecie, w którym świetnie odnajdują się dzisiejsi uczniowie? A jaki powinien być dyrektor szkoły - czy powinien być sprawnym menadżerem czy też powinien wykazywać inne zalety? O tym wszystkim w najbliższych dniach decydują mieszkańcy Gdańska - w głosowaniu online.
( 30.09.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dwoje dzieci występuje na scenie w uroczystych białych koszulach - chłopiec po lewej, dziewczynka po prawej. Przed chłopcem jest mikrofon na statywie. Za dziećmi plansza z napisem "Wiedza doda Ci skrzydeł"
Czym byłaby edukacja bez nie tylko fachowych, ale i po ludzku dobrych, nauczycieli i dyrektorów? Warto oddać głos w plebiscycie. Nz. scena z rozpoczęcia roku szkolnego w SP nr 8
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Zagłosuj online w plebiscycie "Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku"

„Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku” to nowy konkurs w naszym mieście. Wyłonione zostaną w nim najbardziej inspirujące i kreatywne osoby ze społeczności oświatowej. Na zwycięzców czeka po 5 tys. zł, natomiast wyróżnieni otrzymają pomoce dydaktyczne - sprzęt komputerowy. Kto może liczyć na wygraną?

- Laureatami mogą zostać osoby podejmujące szczególnie ważne i wartościowe działania na rzecz Gdańska i jego mieszkańców, w duchu wspierania budujących Gdańsk idei: obywatelskości, solidarności, odpowiedzialności za zrównoważony rozwój, nowoczesności i inteligentnych rozwiązań. Chcemy, aby mieszkańcy zyskali możliwość przyjrzenia się tej działalności dyrektorów i nauczycieli, która wykracza poza standardowe działania edukacyjne. Ten konkurs daje możliwość docenienia osiągnięć osób tworzących gdańską oświatę - tłumaczy Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Miasta Gdańska.

Konkurs ma przyczynić się do docenienia osiągnięć nauczycieli i kadry zarządzającej oraz promocji gdańskiej oświaty.

Uczestnikiem konkursu, czyli kandydatem do tytułu Gdańskiego Nauczyciela Roku lub Gdańskiego Dyrektora Roku, może być każdy aktualnie wykonujący zawód nauczyciela lub pełniący funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej prowadzonej przez Miasto Gdańsk.

UWAGA! Sylwetki nominowanych dyrektorów i formularz do głosowania pojawi się po oddaniu głosu w konkursie nauczycielskim.

GŁOSUJ TUTAJ - termin od 30 września do 9 października

Głosowanie online

W pierwszym etapie placówki edukacyjne zgłaszały do konkursu nauczycieli oraz dyrektorów, którzy ich zdaniem zasłużyli na nagrodę. Od 30 września do 9 października mieszkańcy Gdańska mogą oddać głos w konkursie na portalu gdansk.pl. Tutaj znajdują się sylwetki wszystkich nominowanych. Każdy z głosujących może oddać głos na więcej niż jedną nominowaną osobę (jednak na daną osobę w danej kategorii wolno zagłosować tylko jeden raz).

Kategorie konkursowe dla kandydatów do tytułu Gdańskiego Nauczyciela Roku lub Gdańskiego Dyrektora Roku:

 • obywatelskość,
 • solidarność,
 • odpowiedzialność za zrównoważony rozwój,
 • nowoczesność i inteligentne rozwiązania

Mieszkańcy podczas głosowania online wyłonią 8 osób wyróżnionych w konkursie, po 1 nauczycielu i 1 dyrektorze w każdej z 4 kategorii. Wyboru zdobywców tytułów: Gdański Nauczyciel Roku oraz Gdański Dyrektor Roku dokona Prezydent Miasta Gdańska na podstawie rekomendacji przygotowanych przez komisję konkursową.

Wyniki konkursu wraz z informacją o przyznanych nagrodach ogłoszone zostaną podczas uroczystej gali, której termin zostanie podany po zakończeniu głosowania.

Największe bezpłatne warsztaty programistyczne "Koduj z Gigantami” w Gdańsku za nami

Kategorie konkursowe

 • Obywatelskość
  Kandydat jest osobą zaangażowaną w budowanie społeczeństwa ludzi równych, solidarnych i aktywnych obywatelsko. Rozwija u siebie i innych poczucie więzi, przynależności do wspólnoty, poziom zaufania, zaangażowania w życie lokalnej społeczności, również na poziomie sąsiedztw, oraz współtworzenia miasta.
 • Solidarność
  Kandydat podejmowanymi działaniami przyczynia do budowania wizerunku Gdańska - miasta solidarności, miasta wielu kultur - jako miejsca otwartego, tolerancyjnego, patrzącego z troską na słabszych.
 • Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój
  Kandydat swoimi działaniami dąży do ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa naturalnego, wykazuje troskę o przyszłość miasta i zapewnienie dobrych warunków życia kolejnym pokoleniom, mając na uwadze ich stan zdrowia, możliwość wypoczynku i regeneracji, jakość przestrzeni publicznej w Gdańsku jako miejscu atrakcyjnym do zamieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego.
 • Nowoczesność i inteligentne rozwiązania
  Kandydat podejmuje działania odpowiadające na dynamiczne zmiany w sposobie funkcjonowania społeczeństw oraz rozwój technologiczny, które wpływają na charakter miasta. Przyczynia się do rozwijania narzędzi inteligentnego zarządzania rozwojem Gdańska, doskonalenie usług publicznych poprzez zastosowanie nowych technologii i rozwiązań opartych na narzędziach informatycznych.

Oprac. KG