• Start
  • Wiadomości
  • Czy zmienić granice kilkunastu dzielnic Gdańska? Rada Miasta czeka na opinie

Czy zmienić granice kilkunastu dzielnic Gdańska? Rada Miasta czeka na opinie

Majestatyczny gmach Europejskiego Centrum Solidarności stoi w dwóch dzielnicach: w przeważającej części w Młyniskach, ale jego fragment - w Śródmieściu. Budynek Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Hoene częściowo znajduje się w Oruni Górnej - Gdańsku Południu, częściowo w Oruni - Św. Wojciechu - Lipcach. Takich przykładów jest więcej, wszystkie mają zostać uporządkowane. Na początek - opinie w tej sprawie mają wyrazić radni dzielnic. Kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne z mieszkańcami.
04.01.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na pierwszym planie dwa pokryte śniegiem samochody osobowe, zaparkowane przed dwuskrzydłowym kilkupiętrowym budynkiem szkolnym, też pokrytym śniegiem
Budynek Szkoły Podstawowej nr 19 znajduje się obecnie w dwóch dzielnicach: częściowo w Oruni Górnej - Gdańsku Południu, częściowo w Oruni - Św. Wojciechu - Lipcach
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Czas uporządkować granice dzielnic

Są w Gdańsku takie budynki, które leżą na granicy dwóch dzielnic. Niektóre to budynki mieszkalne, obiekty gospodarcze, ale są to też siedziby prywatnych firm oraz instytucji publicznych. Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku postanowił uporządkować ten stan rzeczy. Zaproponował zmiany przebiegu granic dzielnic w dziesięciu lokalizacjach. Nie są to drastyczne zmiany. Są przypadki, w których granica przebiega tuż przy ścianie budynku, czasem przez jego środek. Niektóre propozycje dotyczą więc przesunięć zaledwie o kilka, kilkanaście metrów - choć nie w każdym przypadku.
Propozycje te trafiły do Komisji Doraźnej Rady Miasta Gdańska ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska (jednostki pomocnicze to oficjalna nazwa rad dzielnic), która zajmuje się w tej kadencji także propozycjami zmian granic dzielnic, ale składanymi przez same rady dzielnic.
Podczas grudniowej sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę dotyczącą "zasięgnięcia opinii rad dzielnic w kwestii zaproponowanych zmian granic dzielnic" - tych przez Wydział Geodezji. Rady powinny określić, do której dzielnicy w całości przypisać dany budynek, i jak ewentualnie należy poprowadzić granicę. Mogą też zgodzić się z propozycjami urzędu.

Opinie radnych do połowy lutego

Rady dzielnic, których dotyczą zaproponowane zmiany, powinny wyrazić swoje opinie w formie uchwały rady dzielnicy najpóźniej do 14 lutego br. Kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne, do udziału w których Rada Miasta Gdańska zaprosi mieszkańców.
Co ważne, zgodnie ze statutem Miasta, wszelkie zmiany dotyczące granic dzielnic wchodzą w życie wraz z nową kadencją Rady Miasta Gdańska. Wybory samorządowe najprawdopodobniej odbędą się 7 kwietnia br. (taki termin podał premier RP Donald Tusk). Zatem, jeżeli rady wyraziłyby swoje opinie jeszcze w styczniu, to niewykluczone, że np. w marcu udałoby się przeprowadzić wspomniane konsultacje społeczne, a po nich przygotować projekt uchwały Rady Miasta dotyczący zmian granic, i przyjąć tę uchwałę przez Radę np. na marcowej lub kwietniowej sesji. W tej sytuacji obowiązywałaby ona już w tym roku, od nowej kadencji RMG.
- Jeżeli jednak nie uda się przeprowadzić całej procedury w obecnej kadencji, wówczas kwestią zajmą się już nowo wybrani radni miejscy, a zmiany granic dzielnic, o ile zostaną przegłosowane, zaczną obowiązywać od kolejnej kadencji, czyli za 5 lat - tłumaczy Radny Miasta Gdańska Karol Ważny, przewodniczący Komisji Doraźnej Rady Miasta Gdańska ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska.
po lewej stronie kilka budynków jednorodzinnych dwupoziomowych, są pokryte śniegiem, po prawej fragment jezdni ze śniegiem wymieszanym z błotem
Przy ul. Migowskiej 72 znajdują się budynki mieszkalne. To teren Piecek - Migowa i Wrzeszcza Górnego
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Gdzie zaproponowano zmiany granic dzielnic?

Ul. Kolonia Anielinki 22. Znajdują się tutaj garaże. Teren ten leży na granicy Chełmu i Oruni - Św. Wojciecha - Lipiec.

 

Ul. Czarna 1 i Pola 10A. Tutaj mieszczą się budynki handlowo - usługowe. To teren na granicy Wrzeszcza Górnego i Zaspy Młyniec.

 

Ul. Droszyńskiego 32A i Droszyńskiego. Stoją tu budynki handlowo - usługowe i magazynowe. To teren Oliwy i Przymorza Małego.

 

Ul. Solidarności 1, przy której stoi budynek Europejskiego Centrum Solidarności. To teren Młynisk i Śródmieścia.

 

Al. Grunwaldzka 295. Pod tym adresem znajdują się budynki handlowo - usługowe. To teren Oliwy i Strzyży.

 

Ul. Hoene 6. Tutaj znajduje się budynek Szkoły Podstawowej nr 19. Częściowo stoi w Oruni Górnej - Gdańsku Południu, częściowo w Oruni - Św. Wojciechu - Lipcach.

 

Ul. Łostowicka 35. Stoją tu budynki handlowo - usługowe. To teren Siedlec i Ujeściska - Łostowic.

 

Ul. Migowska 72. Pod tym adresem znajdują się budynki mieszkalne. To teren Piecek - Migowa i Wrzeszcza Górnego.

 

Ul. Zator - Przytockiego, przy której znajduje się budynek kolejowy. To teren Wrzeszcza Górnego i Wrzeszcza Dolnego.

 

Ul. Traugutta 51, przy której stoją budynki mieszkalne. To teren dzielnic Aniołki i Wrzeszcz Górny.

 

Najpierw zmiany w statucie Miasta

W 2022 roku Rada Miasta Gdańska przegłosowała zmiany w statucie Miasta. Radny Karol Ważny przypomina, że w dotychczasowych przepisach nie przewidywano bowiem takiego procesu, jak zmiana granic dzielnic. Można było jedynie "usunąć" dwie dzielnice, po czym utworzyć od nowa dwie lub nawet trzy dzielnice z nowo wyznaczonymi granicami. Dzięki nowym procedurom można podjąć inne, mniej skomplikowane działania związane z granicami dzielnic.
- Jedno z nich polega na tym, że dwie rady dzielnic składają wspólny, zgodny wniosek w zakresie zmiany granic. Z takiego rozwiązania skorzystały już zresztą cztery rady: Ujeściska - Łostowic i Piecek - Migowa oraz Wzgórza Mickiewicza i Siedlec - przypomina radny Karol Ważny.

Piecki - Migowo oraz Ujeścisko - Łostowice chcą zmiany granic obu dzielnic

Cztery Rady Dzielnic już się zdecydowały

O ile w kwestii proponowanych zmian zgłoszonych przez Wydział Geodezji termin konsultacji społecznych nie jest znany, o tyle wiadomo już, że za kilka tygodni, w lutym, przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami w sprawie wniosków o zmianę granic złożonych przez wspomniane już rady: Ujeściska - Łostowic i Piecek - Migowa oraz Wzgórza Mickiewicza i Siedlec.
Przypomnijmy: Ujeścisko - Łostowice odda na rzecz sąsiedniej dzielnicy, Piecki - Migowo, trzy ulice: Hausbrandta, Miłosza i Wiewiórczą. Tego chcą mieszkańcy tych ulic, którzy utożsamiają się właśnie z Pieckami - Migowem. Zmiana granic tych dwóch dzielnic oznaczać będzie także zmianę granic okręgów wyborczych nr 2 i nr 3. W związku z tym, że powiększy się obszar Piecek - Migowa, zwiększy się też obszar okręgu nr 3.
Siedlce oddadzą na rzecz Wzgórza Mickiewicza zielone tereny Parku Na Zboczu. Znajdują się one w sąsiedztwie pętli autobusowo - tramwajowej funkcjonującej przy ul. Kartuskiej, za zabudową mieszkaniową i usługową. Jest to pas zieleni leżący pomiędzy ulicami: Szarą, Maryli i Łostowicką.

Siedlce/Wzgórze Mickiewicza. Najmniejsza dzielnica Gdańska będzie większa

na zdjęciu dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, widać przybudówkę na poziomie parteru w białym kolorze, reszta budynku z ciemną elewacją, przed budynkiem fragment jezdni, wszystko jest pokryte śniegiem
Przy ul. Traugutta 51 stoi budynek mieszkalny. To teren dwóch dzielnic: Aniołek i Wrzeszcza Górnego
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Decyzja ze skutkiem finansowym

Radni gdańskich dzielnic nie są, zazwyczaj, chętni, by oddawać tereny na rzecz innych dzielnic. Ma to bowiem przełożenie na wysokość rocznego budżetu rad. Na każdego mieszkańca rada otrzymuje bowiem, 12, 15 lub 18 złotych. Wysokość tych kwot jest z kolei uzależniona od frekwencji mieszkańców poszczególnych dzielnic w wyborach rad dzielnic. Zgodnie z lokalnym prawem, jeżeli w wyborach wzięło udział mniej niż 14 proc. uprawnionych mieszkańców danej dzielnicy to rada ma do wykorzystania na rzecz dzielnicy 12 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jeżeli frekwencja wyniosła od 14 do 16 proc. - wówczas jest to 15 zł "na głowę". Jeżeli w wyborach w danej dzielnicy uczestniczyło ponad 16 proc. mieszkańców, to rada ma do dyspozycji 18 zł na każdego mieszkańca.
Zmiana granic, a więc i liczby mieszkańców, przekłada się też na wysokość Budżetu Obywatelskiego w danej dzielnicy. Kwoty BO wyliczane są bowiem m.in. na podstawie liczby mieszkańców w dzielnicy.
Co istotne - zmiana granic dzielnic nie przekłada się natomiast na zmiany adresów czy wymianę dokumentów indywidualnych mieszkańców.

TV

Gdańska Lekcja Obywatelska z udziałem przewodniczącej Parlamentu Europejskiego