• Start
  • Wiadomości
  • Cztery ulice na Biskupiej Górce zostaną przebudowane w ramach Programu Rewitalizacji

Rozpoczyna się remont czterech ulic na Biskupiej Górce - już od listopada

Na początku listopada rozpoczną się prace związane z przebudową czterech ulic na Biskupiej Górce. Ulice Salwator, Biskupia, Zaroślak i Na Stoku przejdą metamorfozę w ramach Programu Rewitalizacji. Właśnie podpisano umowę wartą 23 mln złotych.
( 22.10.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Po remoncie - również przebudowie sieci podziemnych - ulice zyskają nową nawierzchnię z kostki, stylizowane oświetlenie, ławki i zieleń
Po remoncie - również przebudowie sieci podziemnych - ulice zyskają nową nawierzchnię z kostki, stylizowane oświetlenie, ławki i zieleń
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Rewitalizacja Biskupiej Górki. Trwają intensywne prace na ulicy Górka

- W ostatnim czasie zakończyliśmy realizację dwóch dużych inwestycji z Programu Rewitalizacji i cieszę się, że DRMG będzie miało okazję pracować przy przebudowie kolejnych gdańskich ulic z tego programu. Biskupia Górka jest objęta ochroną konserwatorską i tu konieczna będzie ścisła współpraca z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Liczę na to, że sprawna realizacja prac oraz bieżące zatwierdzanie technologii robót przez Konserwatora, pozwolą mieszkańcom Gdańska wiosną przyszłego roku cieszyć się metamorfozą czterech ulic Biskupiej Górki - mówi Karol Kalinowski, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Oprócz nawierzchni z kostki we wspomnianych miejscach pojawi się stylizowane oświetlenie i ławki. Ważnym elementem zadania będzie również przebudowa sieci podziemnych, m.in. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, a także wykonanie kanalizacji deszczowej. Ponadto przebudowana zostanie sieć gazowa. Nie zabraknie także nasadzeń roślinności.

v-swieto-ulicy-biskupiej-112_949x633
Podczas Święta ulicy Biskupiej mieszkańcy mogli zapoznać się z planami rewitalizacji
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Kiedy rozpoczęcie robót?

Rozpoczęcie robót drogowych planowane jest na początku listopada. Do tego czasu planowane jest opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i zorganizowanie zaplecza budowy. Ponadto wykonawca wykorzysta ten czas na zamówienie niezbędnych materiałów.

Roboty drogowe mają zakończyć się w II kwartale 2023, po czym planowane jest przeprowadzenie odbiorów i wszystkich czynności administracyjnych umożliwiających użytkowanie drogi.

v-swieto-ulicy-biskupiej-118_949x633
Grafika ilustruje jak wyglądać będzie ulica Biskupia po remoncie
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Jaki jest koszt inwestycji?

Umowa na przebudowę ul. Biskupiej, Na Stoku, Salwator i Zaroślak podpisano z firmą WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniesie ponad 18 mln złotych.

Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Objęte są nim cztery podobszary rewitalizacji: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Koordynatorem Programu Rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizują także Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe.

oprac. AU

TV

680 lat temu rozpoczęła się budowa Bazyliki Mariackiej w Gdańsku