• Start
  • Wiadomości
  • Budowa rowerowej ekostrady na Węźle Groddecka - ogłoszono przetarg

Pierwszy krok do budowy rowerowej ekostrady na Węźle Groddecka - ogłoszono przetarg

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ekostrady na Węźle Groddecka. Projekt szybkiej trasy dla rowerów ma powstać w ok. 11 miesięcy od daty podpisania umowy.
( Publikacja: 10.08.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Miejsce, w którym projektowana będzie ekostrada
Miejsce, w którym projektowana będzie ekostrada
źródło: DRMG

W Gdańsku powstaną ekostrady

W ramach projektu Gdańskie Rewolucje ogłoszono budowę sieci ekostrad, czyli wygodnych tras rowerowych o podwyższonych standardach, które poprawiłyby bezpieczeństwo i komfort poruszania rowerem, ale również hulajnogami. Jednym z problemów zidentyfikowanych w istniejącej sieci jest brak odpowiedniej infrastruktury w obrębie Węzła Groddecka.

Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych - powstaną ekostrady 

Aby go rozwiązać, konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zakładać będzie połączenie istniejącej trasy wzdłuż ul. 3 Maja z trasą biegnącą na wale Kanału Raduni poprzez przebudowę tego węzła i uzupełnienie go o infrastrukturę rowerową w tej relacji. Rowerostarda będzie zgodna z wytycznymi STER.

Ekostrada na Węźle Groddecka

Koncepcja będąca podstawą do opracowania dokumentacji zakładała poprowadzenie trasy po wschodniej stronie ul. 3 Maja, na przedłużeniu istniejącego ciągu. W obrębie Węzła Groddecka trasa biec będzie kosztem jezdni, poprzez jej przesunięcie i zawężenie, bez zmiany liczby pasów. Dalej trasa biec będzie na przedłużeniu przejazdu przez południową jezdnią al. Armii Krajowej i włączy się w istniejącą infrastrukturę biegnącą wzdłuż Kanału Raduni. Prace projektowe mają potrwać ok. 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert zaplanowane jest w połowie sierpnia.

W ramach rozbudowy sieci szybkich połączeń dla rowerów oraz hulajnóg powstanie 9 EKO tras, o łącznej długości około 40 km. Te trasy to Droga Czerwona, Spacerowa, Słowackiego, PKM, GPW, Węzeł Groddecka, WZ, Trasa Oruńska, Kanał Raduni.