Budowa objazdu Bramy Nizinnej coraz bliżej

Trwa remont Bramy Nizinnej. Dawną świetność zabytkowy obiekt odzyskać ma jeszcze w tym roku. Wykonana została już m.in. izolacja sklepienia przejazdu. Teraz Miasto ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadnia „Budowa objazdu Bramy Nizinnej”.
14.10.2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

- Brama Nizinna odzyskuje dawną świetność, pora na kolejne działania. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę objazdu zabytkowego obiektu oraz przebudowy ul. Mostowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - mówi zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. - Objazd odbywać się ma z wykorzystaniem starej trasy kolejowej wraz z mostem na Opływie Motławy i włączać się w ulicę Mostową. 

Program przedsięwzięcia obejmuje: budowę układu drogowego objazdu Bramy Nizinnej, a także rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego mostu i oświetlenia układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ul. Mostowej, w tym przebudowę kanalizacji deszczowej.

- Realizacja inwestycji zakończy się najpóźniej w 2018 roku – zapowiada Piotr Grzelak.


W ubiegłym roku na prace remontowo konserwatorskie zabytkowego obiektu Miasto przeznaczyło milion złotych. W ramach tej kwoty przeprowadzono m.in. remont dachu oraz część prac konserwatorskich zabezpieczających elementy kamiennego detalu architektonicznego związanego z konstrukcją dachu Bramy Nizinnej, ponadto wykonano też instalację odgromową. Wykonane zostały także przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz wewnętrzna posesyjna instalacja wodno-kanalizacyjna do obiektu. Przeprowadzone zostały też prace konserwatorskie zabytkowych wrót i furtek zespołu Bramy Nizinnej. Ich celem było zabezpieczenie i zachowanie jak największej ilości zabytkowego, oryginalnego materiału czterech skrzydeł wrót oraz czterech skrzydeł furtek drewnianych.

Wykonane zostały także badania i ekspertyzy niezbędne do opracowania dokumentacji budowlano-konserwatorskiej Zespołu Bramy.

- W tym roku prace prowadzone są w zakresie określonym projektem budowlanym. Na prace te przeznaczymy blisko trzy miliony złotych - wyjaśnia Grzelak.

W ramach prowadzonych prac wykonywany jest szereg zabiegów konserwatorskich. Część z nich polega na wzmocnieniu oryginalnych XVII-wiecznych detali kamiennych, takich jak gzymsy, a także przeprowadzeniu prac odtworzeniowych brakujących detali wieńczących dach. Działania konserwatorskie, obejmujące elewacje zewnętrzne oraz wymianę tynków wewnętrznych dopełni wymiana stolarek: okiennej z indywidualnie dobranym sposobem szklenia oraz drzwiowej.

Przeprowadzono już rozbiórki elementów wtórnych (m.in. wiaty i betonowych wylewek). Zlikwidowane zostały betonowe schody, które zastąpiono nowymi schodami terenowymi z kostki granitowej. Wykonana została izolacja pozioma i pionowa ścian oraz sklepienia przejazdu. Wzdłuż drogi założono maty wibroizolacyjne, które chronić mają mury przed nadmiernymi wstrząsami powodowanymi przez przejeżdżające pojazdy.

Dobudowany podziemny łącznik pomiędzy pomieszczeniem magazynowym, a lewym odwachem zostanie zasypany gruntem, co po części, wraz z szerokim zakresem prac związanych z niwelacją przywróci pierwotne założenie architektoniczne – umocnionej fortyfikacji ziemnej.

Prace remontowo konserwatorskie zakończyć mają się jeszcze w tym roku.