• Start
  • Wiadomości
  • Brzeźno. Będzie basen! Wojewoda przekaże działkę, radni zgodnie uchwalili plan miejscowy

Brzeźno. Będzie basen! Wojewoda przekaże działkę, radni zgodnie uchwalili plan miejscowy

Trwają procedury związane z przejęciem przez Miasto Gdańsk działki należącej do Skarbu Państwa. Na taką darowiznę zgodził się Wojewoda Pomorski, ale postawił warunek - pływalnia musi powstać w ciągu pięciu lat. Podczas styczniowej sesji Rada Miasta Gdańska przyjęła miejscowy plan zagospodarowania dla Brzeźna, który umożliwia budowę basenu na przekazywanym właśnie terenie.
( 08.02.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Basen w Brzeźnie ma przypominać ten, który powstał m.in. na Stogach przy ul. Stryjewskiego
Basen w Brzeźnie ma przypominać ten, który powstał m.in. na Stogach przy ul. Stryjewskiego
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

 

Brzeźno, po Oruni i Stogach, będzie kolejną dzielnicą w dolnym tarasie naszego miasta, w której powstanie miejska pływalnia. Biuro Rozwoju Gdańska pracowało w ostatnich miesiącach nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania, które umożliwiają taką inwestycję przy ul. Krasickiego 10. W tegorocznym budżecie Gdańska zabezpieczono z kolei pieniądze na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla basenu w Brzeźnie. Przetarg ogłoszony zostanie więc w tym roku.

 

Teren, który wskazało miasto, jako najbardziej odpowiedni dla nowego miejskiego basenu, jest własnością Skarbu Państwa. Obecnie trwa proces pozyskiwania przez Miasto terenu od Wojewody Pomorskiego - będzie to nieodpłatne nabycie w formie umowy darowizny. 31 grudnia 2021 r. Wojewoda Pomorski wydał zarządzenie w sprawie zgody na dokonanie takiej darowizny na rzecz Miasta Gdańska. W umowie darowizny zostanie określony cel na jaki wyznaczone działki zostaną przekazane, a będzie to "budowa basenu dzielnicowego w Gdańsku oraz utrzymanie rowu melioracyjnego", znajdującego się na sąsiedniej działce.

O przekazanie terenu przy ul. Sybiraków i Krasickiego, gdzie mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, wystąpiła prezydent Gdańska. Wniosek w tej sprawie przygotowali też, przy wspólnej zgodzie, radni z wszystkich trzech klubów w Radzie Miasta Gdańska, a więc z Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Wszystko Dla Gdańska.

 

na mapce oznaczono czerwoną linią teren objęty miejscowym planem zagospodarowania
Czerwoną linią oznaczono teren objęty miejscowym planem zagospodarowania

 

- Do Wojewody Pomorskiego wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki: nr 258 o powierzchni 1,2340 ha oraz nr 245 o powierzchni 0,0199 ha, położonej w Gdańsku w rejonie ul. Sybiraków i Krasickiego [...] Ponadto radni Miasta Gdańska pisemnie zwrócili się do Wojewody Pomorskiego z prośbą o uwzględnienie ww. wniosku Prezydenta - potwierdza Marcin Tymiński, rzecznik Wojewody Pomorskiego.

Działka nr 258 sklasyfikowana jest obecnie jako użytki rolne, a więc "grunty orne, łąki oraz pastwiska trwałe, sady i grunty pod rowami". Działka ta jest niezagospodarowana, obecnie porośnięta samosiejkami. Z kolei działka nr 245 stanowi grunty orne i również jest niezabudowana.

Zanim złożono wniosek do Wojewody, Urząd Miejski w Gdańsku przeanalizował nieruchomości w Brzeźnie będące własnością Gminy. Okazało się, że żadna z nich nie spełnia wystarczających warunków pod względem lokalizacji, komunikacji i powierzchni na powstanie basenu wraz z zapleczem. Odpowiedni jest za to wspomniany teren należący do Skarbu Państwa.

 

Potrzebę powstania basenu w Brzeźnie od wielu lat zgłaszają mieszkańcy i Rada Dzielnicy. Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Pływalnia, podobnie jak te działające na Stogach, Oruni, Kokoszkach i Osowej, będzie obiektem przyszkolnym, ogólnodostępnym, przeznaczonym dla uczniów szkoły oraz dla mieszkańców. Basen ten ma mieć także podobne rozwiązania techniczno - funkcjonalne, jakie znajdują się na pływalniach miejskich przy ul. Stryjewskiego 28 w dzielnicy Stogi oraz przy ul. Smoleńskiej 6/8 w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce.

- Jednocześnie mając na uwadze zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa, powyższa zgoda została wyrażona pod warunkiem zastrzeżenia w umowie darowizny obowiązku realizacji jej celu w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy. Zgodnie z przepisami w przypadku niewykorzystania nieruchomości na wskazany cel, a także w przypadku niezrealizowania celu w terminie, darowizna podlega odwołaniu (tym samym wróciłaby do zasobu Skarbu Państwa) - informuje Marcin Tymiński.

 

2
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Brzeźna, umożliwiający budowę basenu w tej dzielnicy, przegłosowano podczas styczniowej sesji Rady Miasta Gdańska.

- Przypomnę, że w 2018 roku kilka tysięcy osób: mieszkańców Brzeźna, Letnicy i Nowego Portu, podpisało się pod wnioskiem o budowę takiej pływalni przy ul. Krasickiego 10. To lokalizacja, która świetnie łączy te trzy dzielnice. To przyszłościowy teren, z dużym potencjałem. Chcielibyśmy, aby ten basen został stworzony według projektu, na bazie którego powstała pływalnia na Stogach czy na Oruni - podkreślał podczas styczniowej sesji Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska. - W budżecie Gdańska na 2022 rok mamy zapewnione środki na projekty budowlane dla nowych inwestycji, w tym właśnie dla basenu w Brzeźnie - dodał.

Uchwalony plan dla Brzeźna, dla rejonu ulic Krasickiego i Sybiraków, umożliwia budowę basenu dedykowanego dla trzech dzielnic: Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy, przy ZSO nr 10. W okolicach szkoły pojawią się ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej, gdzie dodatkowo wzmocniono ochronę istniejącego starodrzewu i uzupełniono szpaler drzew okalający szkolne tereny sportowe.