• Start
  • Wiadomości
  • Blisko 26 tys. gdańskich uczniów szkół średnich od dziś w zdalnym nauczaniu. Kogo to nie dotyczy?

Blisko 26 tysięcy gdańskich uczniów szkół średnich od dziś w zdalnym nauczaniu. Kogo to nie dotyczy?

W związku z objęciem Gdańska czerwoną strefą, od poniedziałku, 19 października szkoły ponadpodstawowe przechodzą na tryb zdalny nauczania. Piotr Kowalczuk z-ca prezydent Gdańska odpowiedzialny za edukację, apeluje do młodych ludzi, by nie traktowali tego czasu jako jesiennych ferii.
( 19.10.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dopóki Gdańsk objęty będzie czerwoną strefą, dopóty nauka w szkołach ponadpodstawowych odbywać się będzie w wersji online
Dopóki Gdańsk objęty będzie czerwoną strefą, dopóty nauka w szkołach ponadpodstawowych odbywać się będzie w wersji online
fot. Pixabay.com

“Proszę blisko 26 000 uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, rodziców i opiekunów w Gdańsku o mądrość działań w czasie rozpoczynającej się ponownie dla Was edukacji zdalnej. To nie są ferie jesienne... Ograniczenie przemieszczania się, spotykania, współdziałania jest dla dobra Waszego, Waszych bliskich i całej Wspólnoty Miasta Gdańska. Wiem, że to trudne, ale proszę Was zostańcie w domach, nie odwiedzajcie galerii handlowych, nie spotykajcie się na imprezach” - zaapelował Piotr Kowalczuk z-ca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych, do młodzieży w przededniu wejścia w życie nowych (a właściwie przywróconych z czasu lock down`u) zasad.

 

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych oraz placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym będą obowiązywały od poniedziałku, 19 października 2020 r. do czasu obowiązywania strefy czerwonej na terenie Gdańska i całego Trójmiasta.

 

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie zasad prowadzenia kształcenia na odległość (opublikowane w piątek, 16 października) wprowadza pewne wyjątki. Nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych w następujących placówkach: specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, szkołach specjalnych samodzielnych lub funkcjonujących w zespołach. W szkołach tych młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie, prowadzone są także zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.

 

  • Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany do zorganizowania im nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

  • W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne w będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praktyki zawodowe realizowane będą stacjonarnie, w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. 
  • Ograniczeniem nie są także objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.
  • Ograniczeniem nie będą także objęte internaty, w których przebywają uczniowie, w tym z zagranicy.

Za organizację pracy zdalnej w szkołach odpowiadają dyrektorzy placówek.

W trybie zdalnego nauczania funkcjonują już także wszystkie szkoły wyższe. W wydanym w związku z tym zarządzeniu rektora Politechniki Gdańskiej znajdują się wyjątki od reguły nauki online, dotyczą zajęć praktycznych wymagających obecności studenta na uczelni (nadal odbywać się będą w trybie stacjonarnym). 

Studenci zaoczni, którzy mieli zajęcia w sobotę (17 października) - dniu wejścia Gdańska w czerwoną strefę, odbyli je już w trybie zdalnym.