• Start
  • Wiadomości
  • Akcja „Zielona strefa”: nie bądź obojętny, zgłaszaj przestępstwa przeciwko zwierzętom i środowisku

Akcja „Zielona strefa”. Zgłoś anonimowo przestępstwa dokonywane na zwierzętach i środowisku

W Gdańsku prowadzona jest akcja „Zielona strefa”, która ma na celu zmniejszenie liczby przestępstw dokonywanych na zwierzętach i środowisku. Wszystkie osoby chcące pomóc w ochronie zwierząt i środowiska, posiadające informacje na temat takich przestępstw, proszone są o kontakt z gdańskimi policjantami, pisząc na adres: prewencja.gdansk@gd.policja.gov.pl, lub o zgłoszenia za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
09.02.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Policja przy współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi, jak również międzynarodowymi, podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt. W Gdańsku jest dedykowana tym działaniom akcja - „Zielona strefa”
Policja przy współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi, jak również międzynarodowymi, podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt. W Gdańsku jest dedykowana tym działaniom akcja - „Zielona strefa”
mat. KPW w Gdańsku

 

Wilk podszedł w Gdańsku blisko domów. Poznaj zdjęcia i relację o tym niezwykłym spotkaniu

 

Policjanci przypominają o prowadzonej akcji „Zielona strefa”, która ma na celu zmniejszenie liczby przestępstw dokonywanych na zwierzętach i środowisku. Wszystkie osoby chcące pomóc w ochronie zwierząt i środowiska, posiadające informacje na takich przestępstw (kłusownictwo, znęcanie się nad zwierzętami, zaśmiecanie środowiska naturalnego) proszone są o kontakt z gdańskimi policjantami. Policjanci natychmiast po otrzymaniu takiego powiadomienia podejmą odpowiednie działania.

- Akcja „Zielona strefa” daje możliwość przekazania policjantom informacji w sposób anonimowy, o podejrzeniach np. dotyczących krzywdzenia zwierząt - tłumaczy podinspektor Magdalena Ciska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - W przesłanej wiadomości należy opisać jak najwięcej szczegółów dotyczących danej sprawy, można również dołączyć plik w postaci zdjęcia. Przesyłane na skrzynkę e-mailową lub przekazywane telefonicznie zgłoszenia trafiają bezpośrednio do właściwych jednostek Policji, których funkcjonariusze po otrzymaniu takiej informacji podejmują odpowiednie działania.

Poznaj Marleya - czworonożnego funkcjonariusza Straży Miejskiej w Gdańsku i jego przewodniczkę


Nie bądź obojętny - zareaguj!

Jeżeli posiadasz informacje o:

  • nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,
  • oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,
  • przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku

przekaż informację na skrzynkę: prewencja.gdansk@gd.policja.gov.pl.

Przydatne numery:

Koordynator ds. CITES, ochrony zwierząt i środowiska
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Gdańsku
tel: 47 741-69-74

Policjant współpracujący z pionu Prewencji
Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
tel: 47 741-65-69

Informacje dotyczące przypadków znęcania się nad zwierzętami można także zgłaszać policjantom za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Dzięki temu narzędziu można łatwo i anonimowo zgłosić służbom sytuacje w swoim otoczeniu, które uważamy za niebezpieczne. Po zweryfikowaniu sygnału o zagrożeniu, podejmowane są odpowiednie działania. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest w serwisie www.policja.pl oraz w aplikacji mobilnej „GeoportalMobile”.

Pamiętajmy, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji, kontakt z funkcjonariuszami za pomocą e-maila Zielonej Strefy czy aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, nie zastępuje numeru alarmowego. W takim przypadku należy korzystać z numeru alarmowego 112.

 

zielona strefa
mat. KPW w Gdańsku

 

 

Szczególna ochrona zwierząt w polskim prawie

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. Z 2007 r. Nr 43, poz, 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta.

Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikającą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) W związku z powyższym, Policja przy współpracy instytucji i organizacji krajowych jak również międzynarodowych podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt.

Nabór do grupy wsparcia dla młodych matek doświadczających trudności emocjonalnych