PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

50 lat Uniwersytetu Gdańskiego - tradycja i nowoczesność

50 lat Uniwersytetu Gdańskiego - tradycja i nowoczesność
W dniu 20 marca 2020 roku minie 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego, największej uczelni w regionie pomorskim, która wywarła niepodważalny wpływ na rozwój nowoczesnej Polski, nauki i szkolnictwa wyższego. Uczelnia wyróżnia się znaczącymi sukcesami naukowymi, morskim charakterem badań, jakością kształcenia i nowoczesnym uniwersyteckim kampusem.
Uniwersytet Gdański w 2020 roku obchodzi jubileusz 50-lecia
Uniwersytet Gdański w 2020 roku obchodzi jubileusz 50-lecia
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Jubileusz 50-lecia Uczelni otworzył Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała 20 marca 2019 roku w czasie Święta UG. Główne uroczystości odbędą się 20 marca 2020 roku, w 50. rocznicę powołania uczelni, ale w jubileuszowym kalendarzu są jeszcze m.in. konferencje poświęcone historii UG, koncerty, otwarcie wystawy w nowo powołanym Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, debaty, spotkania absolwentów, imprezy sportowe. Powstają publikacje o historii i współczesności uczelni, m.in. „50 esejów na 50-lecie”, wspomnienia absolwentów i osób związanych z Uniwersytetem Gdańskim, archiwalia i albumy.

Uniwersytet Gdański rozpoczął obchody 50-lecia istnienia


Uniwersytet Gdański powstał 20 marca w 1970 roku z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Uczelnia rozpoczynała swoją działalność z pięcioma wydziałami, kilkunastoma kierunkami studiów i tysiącem studentów. Dziś na jedenastu wydziałach studiuje niemal dwadzieścia sześć tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych, a uczelnia kształci na 87 kierunkach studiów.

Od początku istnienia Uniwersytetu Gdańskiego jego główną bolączką były kłopoty lokalowe. Z powodu rozproszenia uniwersyteckich budynków od Gdańska aż po Hel uczelnia nazywana była najdłuższym uniwersytetem w Europie. Dzisiaj mieści się w trzech rozbudowanych m.in. w ramach europejskich funduszy, nowoczesnych kampusach – w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Nowoczesne gmachy wydziałów, pracownie i laboratoria, wyposażone w najnowszą aparaturę, otwierają nowe możliwości prowadzenia badań naukowych, współpracy z gospodarką i biznesem, zapewniają warunki studiowania na miarę XXI wieku.


50 spotkań na 50-lecie UG” - publikacja pod redakcją Jerzego Piotra Gwizdały


Uniwersytet Gdański umacnia pozycje jednego z liderów naukowych w Polsce. Do największych sukcesów można zaliczyć utworzenie na uczelni dwóch międzynarodowych agend badawczych – Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych. Są to innowacyjne centra doskonałości z udziałem najlepszych naukowców z całego świata, które powstały w ramach specjalnego programu Fundacji na rzez Nauki Polskiej. Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie pięciu polskich uczelni, tworzących sieć międzynarodowych konsorcjów europejskich uniwersytetów, wybranych w konkursie Komisji Europejskiej. Uniwersytet Gdański tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego – European University of the Seas (SEA-EU) wraz z partnerami w Hiszpanii, Chorwacji, Francji, Niemczech i na Malcie. Kadra naukowa prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i współpracuje z uczelniami wyższymi większości państw Europy, a także odległych krajów świata. 

 

Uniwersytet Gdański to dziś nowoczesny kompleks budynków
Uniwersytet Gdański to dziś nowoczesny kompleks budynków przeznaczonych dla studentów różnych specjalności
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Uczelnia pozostała wierna swojej pierwszej dewizie z 1970 roku – in mari via tua (w morzu droga Twoja). Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie oraz badania naukowe i kierunki studiów związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku. Uczelnia dysponuje jednym z najnowocześniejszych statków naukowo-badawczych, aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej poprzez realizację wielu międzynarodowych projektów i jest liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich.

Uniwersytet Gdański i akademicka społeczność UG jest integralną częścią regionu pomorskiego i tworzy otwartą wspólnotę realizując ideę Uniwersytetu Otwartego. Na uczelni funkcjonuje Uniwersytet Dzieci, Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Prezydenta Pawła Adamowicza oraz uniwersyteckie przedszkole, odbywają się otwarte spotkania i wykłady, największe w Polsce targi edukacyjne AKADEMIA i Dni Otwarte UG. Zapraszamy do wspólnego świętowania jubileuszu 50-lecia uniwersytetu Gdańskiego.

Kalendarz i informacje na temat jubileuszu Uniwersytetu Gdańskiego