• Start
  • Wiadomości
  • 11. Forum Inicjowania Rozwoju. W Gdańsku porozmawiają o Wolontariacie Pracowniczym

Forum Inicjowania Rozwoju po raz 11. W Gdańsku porozmawiają o Wolontariacie Pracowniczym

We wtorek, 8 listopada, w ramach 11. edycji Forum Inicjowania Rozwoju, odbędzie się Forum Wolontariatu Pracowniczego. Podczas największej na Pomorzu międzysektorowej konferencji lokalny biznes, samorząd i organizacje pozarządowe dyskutować będą na temat wolontariatu, jako narzędzia mającego wpływ m.in. na globalne wyzwania wynikające z Agendy 2030 ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Trwa jeszcze rejestracja na część warsztatową.
03.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Tegoroczna edycja Forum Inicjowania Rozwoju i Forum Wolontariatu Pracowniczego odbędzie się we wtorek, 8 listopada, w Gdańsku
Tegoroczna edycja Forum Inicjowania Rozwoju i Forum Wolontariatu Pracowniczego odbędzie się we wtorek, 8 listopada, w Gdańsku
fot. Bartosz Bańka / mat. organizatora

To była rekordowa kwesta na rzecz Hospicjum Dutkiewicza na gdańskich cmentarzach

Forum jest istotną częścią obchodów dla Gdańska i Pomorza, jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Kiedy 5 grudnia 2020 roku Gdańsk otrzymał ten tytuł, głównym wyzwaniem, z którym trzeba było się mierzyć, była pandemia COVID-19. Wówczas biznes, samorządy i organizacje pozarządowe zaangażowały się bezgranicznie w niwelowanie jej skutków. Już w lutym bieżącego roku, trzeba było stanąć w obliczu kolejnego kryzysu, czyli wojny w Ukrainie. W walce ze skutkami, jak i bezpośrednim zagrożeniem wojennym, wolontariat, w tym ten pracowniczy, odegrał i odgrywa istotną rolę.

- W Gdańsku i na terenie całego Pomorza, pod hasłem Gdańsk Pomaga Ukrainie, wiele firm i ich pracowników, pomagało sprostać sytuacji kryzysu wojennego w Ukrainie. Wierzę, że udało nam się zrobić coś wielkiego - mówi Alicja Skonieczna, kierowniczka zespołu komercjalizacji i zarządzania w InvestGDA, prezes zarządu Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego - partnera Forum.

- Wolontariat pracowniczy to jednak nie tylko działanie w obliczu katastrof czy międzynarodowych konfliktów. Ta niezwykła formuła angażowania nas, pracowników, w sprawy ważne dla społeczności lokalnej i mówiąc językiem globalnym - dla świata, to recepta na zmianę społeczną i na innowację. To jednocześnie narzędzie angażowania pracowników w działania organizacji i budzenia w nich najlepszych emocji - mówi Monika Hinc, liderka Forum Inicjowania Rozwoju, i prezeska UP Foundation - organizatora konferencji.

Według badania Edelman Trust Barometr 2021, 86% pracowników oczekuje od zarządzających zaangażowania się w tematy społeczne, a 68% spodziewa się od nich pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wolontariat pracowniczy, jako forma zaangażowania pracowników w sprawy ważne, może być odpowiedzią na to oczekiwanie.

Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem w Gdańsku. 30 lat wyjątkowego Ośrodka

Spotkania z ekspertami

Forum Inicjowania Rozwoju to przede wszystkim spotkania z zaangażowanymi osobowościami ze świata biznesu, sektora publicznego, organizacji pozarządowych i mediów.  Spotkanie otworzy wyjątkowe wystąpienie Katarzyny Andrzejczyk-Briks, ekspertki zajmującej się analizą trendów i sygnałów zmian w zespole Concordii Design w Poznaniu. Następnie posłuchamy krótkiej rozmowy „O przyszłości zaangażowania”, którą poprowadzi Monika Popow, pełnomocniczka Prezydent Miasta Gdańska ds. Europejskiej Stolicy Wolontariatu.  

- 11. Forum Inicjowania Rozwoju - Forum Wolontariatu Pracowniczego będzie okazją do wymiany doświadczeń, edukacji i networkingu - zapewnia Jowita Twardowska, przewodnicząca Rady Fundacji Inicjowania Rozwoju i dyrektor sprzedaży i marketingu MTG SA.

- Będzie także przestrzenią do określenia wspólnych planów na przyszłość dla rozwoju wolontariatu pracowniczego w Gdańsku i na całym Pomorzu - dodaje Dawid Jastrzębski, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, współorganizator konferencji.

Nie zabraknie głosu liderów i liderek z biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych, którzy spotkają się w ramach dyskusji panelowej oraz formuły Okrągłego Stołu dla Wolontariatu Pracowniczego. Panele moderować będą Dorota Sobieniecka-Kańska, dyrektorka Gdańskiego Klubu Biznesu oraz Ewa Sowińska, partnerka zarządzająca w Eso Audit.

- Miasto Gdańsk, jako Europejska Stolica Wolontariatu, to miejsce, gdzie rodzą się innowacje na rzecz ważnych celów - mówi Monika Popow, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Gdańska ds. Europejskiej Stolicy Wolontariatu. - Forum jest przestrzenią do inicjowania zmiany, do wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązywania trudnych problemów w sposób interdyscyplinarny.

- Pandemia, kryzys wojenny, z którym mierzymy się od wielu miesięcy, wystawiają nas na najtrudniejszą próbę. Podejmujemy to wyzwanie w najbardziej wartościowy z możliwych sposobów, czyli międzysektorowo - mówi Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska.

Tegoroczne wydarzenie otworzy Gala 8. edycji Konkursu Grantowego Funduszu Inicjowania Rozwoju, podczas której ogłoszone zostaną inicjatywy międzysektorowe, w które zainwestują po raz kolejny Partnerzy Forum. Każda z tych inicjatyw, poza grantem finansowym, otrzyma także wsparcie doradcze w ramach Akceleratora Innowacji Międzysektorowych. Dotychczas, FIR UPF zapewniła swoim beneficjentom 140 godzin szkoleniowych i aż 580 godzin konsultacji doradczych.

Weź udział w warsztatach

Trwa jeszcze rejestracja na część warsztatową Forum. Warsztaty Wolontariatu odbędą się we wtorek, 8 listopada, w Olivia Centre w godzinach 14.00-15.30:

  • Warsztat - „Wolontariat pracowniczy. Pierwsze kroki wdrażania programu w środowisku pracy.” Prowadząca: Izabela Dyakowska - prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego. LINK DO REJESTRACJI
  • Warsztat - „Jak angażować pracowniczki i pracowników w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kierunki wolontariatu pracowniczego a cele zrównoważonego rozwoju.” Prowadząca: Joanna Kula, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności, Bank Gospodarstwa Krajowego. LINK DO REJESTRACJI
  • Warsztat - „Jak skonstruować ofertę wolontariatu dla biznesu - współpraca międzysektorowa, wskazówki dla liderek i liderów społecznych.” Prowadząca: Agnieszka Buczyńska, wieloletnia prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu. LINK DO REJESTRACJI
mat. organizatora

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie facebookowej UP Foundation.

Oprac. AO

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów