• Start
  • Wiadomości
  • 11. Forum Inicjowania Rozwoju. W Gdańsku porozmawiają o Wolontariacie Pracowniczym

Forum Inicjowania Rozwoju po raz 11. W Gdańsku porozmawiają o Wolontariacie Pracowniczym

We wtorek, 8 listopada, w ramach 11. edycji Forum Inicjowania Rozwoju, odbędzie się Forum Wolontariatu Pracowniczego. Podczas największej na Pomorzu międzysektorowej konferencji lokalny biznes, samorząd i organizacje pozarządowe dyskutować będą na temat wolontariatu, jako narzędzia mającego wpływ m.in. na globalne wyzwania wynikające z Agendy 2030 ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Trwa jeszcze rejestracja na część warsztatową.
( 03.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Tegoroczna edycja Forum Inicjowania Rozwoju i Forum Wolontariatu Pracowniczego odbędzie się we wtorek, 8 listopada, w Gdańsku
Tegoroczna edycja Forum Inicjowania Rozwoju i Forum Wolontariatu Pracowniczego odbędzie się we wtorek, 8 listopada, w Gdańsku
fot. Bartosz Bańka / mat. organizatora

To była rekordowa kwesta na rzecz Hospicjum Dutkiewicza na gdańskich cmentarzach

Forum jest istotną częścią obchodów dla Gdańska i Pomorza, jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Kiedy 5 grudnia 2020 roku Gdańsk otrzymał ten tytuł, głównym wyzwaniem, z którym trzeba było się mierzyć, była pandemia COVID-19. Wówczas biznes, samorządy i organizacje pozarządowe zaangażowały się bezgranicznie w niwelowanie jej skutków. Już w lutym bieżącego roku, trzeba było stanąć w obliczu kolejnego kryzysu, czyli wojny w Ukrainie. W walce ze skutkami, jak i bezpośrednim zagrożeniem wojennym, wolontariat, w tym ten pracowniczy, odegrał i odgrywa istotną rolę.

- W Gdańsku i na terenie całego Pomorza, pod hasłem Gdańsk Pomaga Ukrainie, wiele firm i ich pracowników, pomagało sprostać sytuacji kryzysu wojennego w Ukrainie. Wierzę, że udało nam się zrobić coś wielkiego - mówi Alicja Skonieczna, kierowniczka zespołu komercjalizacji i zarządzania w InvestGDA, prezes zarządu Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego - partnera Forum.

- Wolontariat pracowniczy to jednak nie tylko działanie w obliczu katastrof czy międzynarodowych konfliktów. Ta niezwykła formuła angażowania nas, pracowników, w sprawy ważne dla społeczności lokalnej i mówiąc językiem globalnym - dla świata, to recepta na zmianę społeczną i na innowację. To jednocześnie narzędzie angażowania pracowników w działania organizacji i budzenia w nich najlepszych emocji - mówi Monika Hinc, liderka Forum Inicjowania Rozwoju, i prezeska UP Foundation - organizatora konferencji.

Według badania Edelman Trust Barometr 2021, 86% pracowników oczekuje od zarządzających zaangażowania się w tematy społeczne, a 68% spodziewa się od nich pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wolontariat pracowniczy, jako forma zaangażowania pracowników w sprawy ważne, może być odpowiedzią na to oczekiwanie.

Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem w Gdańsku. 30 lat wyjątkowego Ośrodka

Spotkania z ekspertami

Forum Inicjowania Rozwoju to przede wszystkim spotkania z zaangażowanymi osobowościami ze świata biznesu, sektora publicznego, organizacji pozarządowych i mediów.  Spotkanie otworzy wyjątkowe wystąpienie Katarzyny Andrzejczyk-Briks, ekspertki zajmującej się analizą trendów i sygnałów zmian w zespole Concordii Design w Poznaniu. Następnie posłuchamy krótkiej rozmowy „O przyszłości zaangażowania”, którą poprowadzi Monika Popow, pełnomocniczka Prezydent Miasta Gdańska ds. Europejskiej Stolicy Wolontariatu.  

- 11. Forum Inicjowania Rozwoju - Forum Wolontariatu Pracowniczego będzie okazją do wymiany doświadczeń, edukacji i networkingu - zapewnia Jowita Twardowska, przewodnicząca Rady Fundacji Inicjowania Rozwoju i dyrektor sprzedaży i marketingu MTG SA.

- Będzie także przestrzenią do określenia wspólnych planów na przyszłość dla rozwoju wolontariatu pracowniczego w Gdańsku i na całym Pomorzu - dodaje Dawid Jastrzębski, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, współorganizator konferencji.

Nie zabraknie głosu liderów i liderek z biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych, którzy spotkają się w ramach dyskusji panelowej oraz formuły Okrągłego Stołu dla Wolontariatu Pracowniczego. Panele moderować będą Dorota Sobieniecka-Kańska, dyrektorka Gdańskiego Klubu Biznesu oraz Ewa Sowińska, partnerka zarządzająca w Eso Audit.

- Miasto Gdańsk, jako Europejska Stolica Wolontariatu, to miejsce, gdzie rodzą się innowacje na rzecz ważnych celów - mówi Monika Popow, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Gdańska ds. Europejskiej Stolicy Wolontariatu. - Forum jest przestrzenią do inicjowania zmiany, do wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązywania trudnych problemów w sposób interdyscyplinarny.

- Pandemia, kryzys wojenny, z którym mierzymy się od wielu miesięcy, wystawiają nas na najtrudniejszą próbę. Podejmujemy to wyzwanie w najbardziej wartościowy z możliwych sposobów, czyli międzysektorowo - mówi Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska.

Tegoroczne wydarzenie otworzy Gala 8. edycji Konkursu Grantowego Funduszu Inicjowania Rozwoju, podczas której ogłoszone zostaną inicjatywy międzysektorowe, w które zainwestują po raz kolejny Partnerzy Forum. Każda z tych inicjatyw, poza grantem finansowym, otrzyma także wsparcie doradcze w ramach Akceleratora Innowacji Międzysektorowych. Dotychczas, FIR UPF zapewniła swoim beneficjentom 140 godzin szkoleniowych i aż 580 godzin konsultacji doradczych.

Weź udział w warsztatach

Trwa jeszcze rejestracja na część warsztatową Forum. Warsztaty Wolontariatu odbędą się we wtorek, 8 listopada, w Olivia Centre w godzinach 14.00-15.30:

  • Warsztat - „Wolontariat pracowniczy. Pierwsze kroki wdrażania programu w środowisku pracy.” Prowadząca: Izabela Dyakowska - prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego. LINK DO REJESTRACJI
  • Warsztat - „Jak angażować pracowniczki i pracowników w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kierunki wolontariatu pracowniczego a cele zrównoważonego rozwoju.” Prowadząca: Joanna Kula, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności, Bank Gospodarstwa Krajowego. LINK DO REJESTRACJI
  • Warsztat - „Jak skonstruować ofertę wolontariatu dla biznesu - współpraca międzysektorowa, wskazówki dla liderek i liderów społecznych.” Prowadząca: Agnieszka Buczyńska, wieloletnia prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu. LINK DO REJESTRACJI
mat. organizatora

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie facebookowej UP Foundation.

Oprac. AO