Efektywność energetyczna, czyli po prostu oszczędzanie energii, to nie tylko sposób na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, ale także realne źródło oszczędności.

Zdjęcie Anny Trzuskolas
p.o. Dyrektora: Anna Trzuskolas

ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
I piętro, pokój nr 4
tel.: (+48 58) 768 82 00

Zdjęcie zastępcy Dyrektora Wydział Ekologii i Energetyki Dagmary Nagórki - Kmiecik
Z-ca Dyrektora: Dagmara Nagórka - Kmiecik

ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

I piętro, pokój nr 4
tel.: (+48 58) 768 82 02

Zdjęcie Mariusza Sadłowskiego
Z-ca Dyrektora: Mariusz Sadłowski

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

I piętro, pokój nr 120
tel.: (+48 58) 323 61 21

Książka telefoniczna wydziału

Sekretariat:
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
I piętro, pokój nr 4
tel.: (+48 58) 768 82 00

e-mail: weie@gdansk.gda.pl