Ubóstwo energetyczne

Co to jest ubóstwo energetyczne?

Ubóstwo energetyczne zostało opisane w art. 5gb ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne jako sytuacja, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki:

 • osiąga niskie dochody;
 • ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne;
 • zamieszkuje w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej.

Wybrane formy pomocy przeciwdziałania ubóstwu:

 • dodatek osłonowy wprowadzony 17.12.2021 r. jako element rządowej tarczy antyinflacyjnej;
 • dodatek węglowy;
 • dodatek do innych źródeł ciepła;
 • dodatek energetyczny
 • refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
 • dotacje lokalne i krajowe, w tym program „Czyste powietrze”
 • Efektywne energetycznie budownictwo
 • Edukacja i szkolenia ekologiczne