Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania przy wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu w terminie 14 dni od dnia uruchomienia  nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego