Miasto zorientowane na tranzyt
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Miasto zorientowane na tranzyt

Miasto zorientowane na tranzyt
Jedenaste spotkanie w cyklu Gdańskich Debat Miejskich
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plansza tytułowa debaty 11

Zaplanowane na wtorek 8 lutego 2022 r. w godz. 18–20 spotkanie z cyklu Gdańskich Debat Miejskich poświęcone będzie omówieniu koncepcji kształtowania miasta zorientowanego na tranzyt – definiowanego także w praktyce zagranicznej jak Transit Oriented Development. Zastanawiać się będziemy jakie szanse i wyzwania wiązać się będą z wdrożeniem tej koncepcji, a także na ile koncepcja ta stanowić może przyczynek do przemian struktury urbanistycznej Gdańska.

Do udziału zaprosiliśmy czterech prelegentów, reprezentujących zarówno środowiska akademickie jak i praktyków: p. prof. Krystynę Solarek z Politechniki Warszawskiej, p. prof. Zbigniewa K. Zuziaka z Politechniki Rzeszowskiej, p. prof. Daniela Załuskiego z Politechniki Gdańskiej oraz p. Piotra Malepszaka, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kolejowych (więcej o prelegentach...). Debatę poprowadzi Architekt Miasta, Piotr Lorens.

razem

 

Podczas dyskusji poruszymy następujące zagadnienia:

  • na czym polega i z czym się wiąże koncepcja miasta zorientowanego na tranzyt?
  • jaki wpływ może mieć koncepcja miasta zorientowanego na tranzyt na konstrukcję urbanistyczną miasta?
  • w jaki sposób kształtowane być mogą przestrzenie związane z węzłami komunikacyjnymi?
  • w jaki sposób można efektywnie wdrażać koncepcję miasta zorientowanego na tranzyt w odniesieniu do Gdańska? Jakie mogą się z tym wiązać szanse i zagrożenia?

Spotkanie zorganizowane będzie w trybie on-line na platformie gdansk.pl. Wszyscy uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań czy formułowania komentarzy dotyczących poruszanych zagadnień.

Transmisja będzie dostępna na żywo na www.gdansk.pl 
lub https://livestream.com/gdanskpl/debatymiejskie

Serdecznie zapraszamy!