PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dialog społeczny w kształtowaniu przestrzeni

Dialog społeczny w kształtowaniu przestrzeni
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plansza tytułowa debaty 4
 
Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie w ramach Gdańskich Debat Miejskich – już w najbliższą środę o godz. 18 na platformie gdansk.pl. Tematem spotkania będzie: „Dialog społeczny w kształtowaniu przestrzeni”. Celem debaty jest omówienie głównych trendów, wyzwań i dobrych praktyk w zakresie prowadzenia procesów dialogu ze społecznością lokalną i interesariuszami w kontekście planowania przekształceń przestrzeni. Zależy nam na zaprezentowaniu zróżnicowanych opinii na te tematy, pozwalających na wypracowanie najlepszych możliwych wzorców do wykorzystania w kształtowaniu dialogu społecznego w kontekście rozwoju urbanistycznego Gdańska. W trakcie spotkania spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania:
  • jak możemy zdefiniować główne współczesne wyzwania wiążące się z prowadzeniem dialogu społecznego w procesie planowania rozwoju urbanistycznego?
  • w jaki sposób można i należy integrować procesy partycypacyjne z projektowaniem i planowaniem urbanistycznym?
  • jaka jest rola w procesach partycypacyjnych urbanistów, polityków, społeczników, liderów lokalnych?
  • jakie dobre praktyki mogą być inspiracją dla Gdańska?
W debacie wezmą udział:
dr Anna Golędzinowska – Radna Miasta Gdańska
dr Gabriela Rembarz – Politechnika Gdańska
dr Łukasz Pancewicz – A2P2 i Politechnika Gdańska
dr Tomasz Larczyński – Lepszy Gdańsk
Karol Spieglanin – Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej
Michał Pielechowski – Urząd Miejski w Gdańsku.
 
 
Debata będzie prowadzona przez Piotra Lorensa, Architekta Miasta.
Transmisja będzie dostępna na www.gdansk.pl
lub https://livestream.com/gdanskpl/debatymiejskie.
Czat będzie uruchomiony podczas transmisji.
Serdecznie zapraszamy!