PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Uczestnicy debaty „Dialog społeczny w kształtowaniu przestrzeni”

Uczestnicy debaty „Dialog społeczny w kształtowaniu przestrzeni”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
Anna Golędzinowska
 

dr Anna Golędzinowska

jest architektem-urbanistą, adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jej praca doktorska była poświęcona transformacji przestrzeni publicznych w miastach średniej
wielkości po wprowadzeniu w Polsce gospodarki rynkowej. Dr Golędzinowska jest również zawodowo związana z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego - obecnie zajmuje się pracami nad audytem krajobrazowym.
Ponadto jest Radną Miasta Gdańska, przewodniczącą Komisji Zrównoważonego Rozwoju RMG.


 

Tomasz Larczyński
,

dr Tomasz Larczyński

historyk, specjalności badawcze: historia osadnictwa oraz integracja metropolitalna i zarządzanie transportem publicznym, członek gdańskiego Komitetu Rewitalizacji oraz zarządu stowarzyszenia Lepszy Gdańsk, aktualnie związany zawodowo z obsługą informatyczną czeskiego transportu publicznego.


 

ukasz Pancewicz
 

dr Łukasz Pancewicz

urbanista, nauczyciel akademicki, razem z Moniką Arczyńską i zespołem współtworzy biuro A2P2, które zajmuje się rozwiązywaniem złożonych miejskich problemów. W ramach A2P2 stosuje narzędzia współprojektowania i partycypacji dla tworzenia nowych fragmentów miasta, projektowania usług i analizy danych. W swojej praktyce zajmuje się projektami urbanistycznymi (m.in. Stocznia Cesarska w Gdańsku, Stare Świdry, Port Praski w Warszawie, Estakady w Krakowie), przestrzeni publicznych (Abrahama w Gdyni, Plac Wolności w Łodzi), usług (system roweru publicznego w GZM). Wcześniej pracował jako konsultant i urzędnik, m.in. planując dla Łodzi. Stażował w Massachusetts Institute of Technology.


 

michal_pielechowski_WRS_02 (1)kopia
 

Michał Pielechowski

Główny Specjalista w Referacie Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów społecznych i partycypacyjnych. Pracował w organizacjach pozarządowych wspierających sektor obywatelski i ekonomię społeczną. W Urzędzie odpowiada min. za realizację projektów z Programu Urbact III (zakończony Boostinno, w toku Civic eState) oraz Horyzont 2020 – EUARENAS. Koordynuje powstawanie „HUBu społecznego” miejsca dla aktywistów i innowatorów, które w założeniu będzie współzarządzane jako dobro wspólne.


 

 
Gabriela Rembarz
 

dr Gabriela Rembarz

architektka - urbanistka, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskie. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką projektową dedykowaną problematyce przestrzeni publicznej. Specjalizuje się w innowacyjnych metodach nauczania urbanistyki również w formule mentoringu urbanistycznego, wykorzystującej współpracę międzynarodową i interdyscyplinarność m. in. w ramach Agora Research Group Project. W 2015 realizowała w konsorcjum GFIS_WAPG_SSW projekt partycypacyjny "Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto", dedykowany kwestii jakości przestrzeni publicznej dzielnic Gdańska.

Absolwentka WA Politechniki Gdańskiej (doktorat 2005), planowanie miejskie studiowała na Universität Stuttgart (stypendystka DAAD), Politechnice Warszawskiej oraz w MIT DUSP (SPURS Program Fellow 2012). Realizowała badania naukowe w IRS Leibniz Institute for Regional Development and Structural Planning (Erkner/Berlin) oraz w Civic Design na University of Liverpool. Jest członkinią prestiżowej DASL Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung oraz światowej organizacji urbanistów ISOCARP.


 

karol-spieglanin-foto
 

Karol Spieglanin

absolwent biznesu elektronicznego na Akademii Morskiej w Gdyni oraz zarządzania na Politechnice Gdańskiej. Współtwórca oraz obecny prezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej – jednej z najważniejszych organizacji pozarządowych w Gdańsku. W ramach działalności społecznej angażuje się w inicjatywy związane przede wszystkim z polityką przestrzenną, środowiskową i transportową miasta, w których odwołuje się do dominujących już w świecie zachodnim trendów.

 

Więcej o debacie...