PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wymiana nawierzchni na ul. Długi Targ - I etap

W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię środkowego pasa ul. Długi Targ.

Wymiana nawierzchni na ul. Długi Targ - I etap
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 3 137 000 zł
szczegóły
Długi Targ Gdańsk
dzielnica: Śródmieście
Wymiana nawierzchni na ul. Długi Targ - I etap umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

Przygotowania do wymiany nawierzchni Długiego Targu rozpoczęły się już wiosną 2019 roku. Początkowo pozytywnie zaopiniowana koncepcja remontu została odrzucona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Udało się jednak dojść do porozumienia i przygotować projekt, który spełnił wymogi. W kwietniu 2021 roku ułożono fragment próbnej nawierzchni z kostki granitowej, który został pozytywnie oceniony przez PWKZ. Wprowadzono tylko drobne poprawki dotyczące rozmiaru i kolorystyki kostki. W maju 2021 roku próbny fragment został udostępniony do oceny mieszkańcom. W celu ułożenia funkcjonalnej i komfortowej nawierzchni o ocenę poproszone zostały przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami oraz matki z wózkami dla dzieci.

Nawierzchnia ul. Długi Targ wykonana została z kostki granitowej o wymiarach 13x22 cm i grubości 10 cm. Fugi mają maksymalnie 15 mm szerokości. Kostka posiada łupane boki oraz cięte lico uszorstnione poprzez groszkowanie. Wykorzystano tu skandynawski bohus o drobnym uziarnieniu, ciepłej tonacji i pastelowej kolorystyce. Zastosowany materiał wybrano pod względem wymagań antypoślizgowych. Prace wykonywane były etapowo od strony Zielonej Bramy w kierunku Fontanny Neptuna. W celu zmniejszenia uciążliwości przebudowy wprowadzono fragmentaryczny plan prac. Jednocześnie odbywały się one na powierzchni 4 pól (kwadratów), a maksymalnie wyłączonych z użytku mogło być 10 pól (kwadratów). Zachowany został dzięki temu ruch pieszy dla mieszkańców, pracowników oraz turystów.

Modernizacja Długiego Targu w pierwszym etapie objęła zasięgiem środkowy pas, tj. przestrzeń pomiędzy słupami oświetleniowymi. Wymiana nawierzchni w pasach bocznych, tj. pomiędzy latarniami a fasadami budynków stanowi kolejny etap inwestycji.

 

Widok ul. Długi Targ przed wymianą nawierzchni

Zdjęcie przedstawia widok ulicy Długi Targ przed wykonaniem remontu nawierzchni.

Zdjęcie przedstawia widok ulicy Długi Targ przed wykonaniem remontu nawierzchni.

 

Ul. Długi Targ w trakcie trwania prac

Zdjęcie przedstawia widok ulicy Długi Targ w trakcie remontu nawierzchni.

Zdjęcie przedstawia widok ulicy Długi Targ w trakcie remontu nawierzchni.

 

Nowa nawierzchnia ul. Długi Targ

Zdjęcie przedstawia widok ulicy Długi Targ po wykonaniu remontu nawierzchni.

Zdjęcie przedstawia widok ulicy Długi Targ po wykonaniu remontu nawierzchni.

fot. Karol Stańczak GZDiZ, gdansk.pl

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2021
  • Zakończenie: 2022
Koszt:3 137 000 zł
  • Miasto Gdańsk: 3 137 000 zł
Zakres realizacji
Więcej z kategorii: Chodniki

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!