PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Utwardzenie nawierzchni gruntowej na ul. Dolne Młyny

Prace związane z utwardzeniem nawierzchni przeprowadzone zostały na fragmencie ul. Dolne Młyny od ul. Nowiec do posesji nr 11.

Utwardzenie nawierzchni gruntowej na ul. Dolne Młyny
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 250 388 zł
szczegóły
Dolne Młyny Gdańsk
dzielnica: Brętowo
Utwardzenie nawierzchni gruntowej na ul. Dolne Młyny umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

W ramach działań związanych z utrzymaniem dróg, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni prowadzi prace, których celem jest utwardzanie nawierzchni gruntowych wybranych ulic lub ich odcinków. Na ul. Dolne Młyny nawierzchnia gruntowa na ok.250-metrowym odcinku od skrzyżowania z ul. Nowiec do posesji nr 11 została utwardzona płytami YOMB. Dzięki temu połączono utwardzony już wcześniej odcinek ul. Dolne Młyny od strony ul. Potokowej. Przeprowadzone roboty poprawiły komfort poruszania się mieszkańców ul. Dolne Młyny, podniesiona została także estetyka pasa drogowego.

Widok po realizacji zadania:

Na zdjęciu widoczny jest utwardzony fragment ul. Dolne Młyny

Na zdjęciu widoczny jest utwardzony fragment ul. Dolne Młyny

Na zdjęciu widoczny jest utwardzony fragment ul. Dolne Młyny

fot. GZDiZ

 

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2022
  • Zakończenie: 2022
Koszt:250 388 zł
  • Miasto Gdańsk: 250 388 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!