PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Termomodernizacja w obiektach oświatowych - Miejska Hala Sportowa w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 61.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, polegającego na termomodernizacji w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Miejska Hala Sportowa w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 61, w ramach projektu pn. G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska w ramach Regionalnego programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja w obiektach oświatowych - Miejska Hala Sportowa w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 61.
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 700 000 zł
szczegóły
Kołobrzeska Gdańsk
dzielnica: Przymorze Małe
Termomodernizacja w obiektach oświatowych - Miejska Hala Sportowa w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 61. umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zakres zamówienia obejmował:

1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
2) roboty budowlane: w tym: izolacja i docieplenie ścian fundamentowych, wykonanie cokołu, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie elewacji,
3) stropodachy,
4) opaskę wokół budynku i nawierzchnie,
5) roboty elektryczne, montaż instalacji odgromowej,
6) odtworzenie wszystkich elementów środowiska po wykonanych pracach.
 

Widok po zakończeniu realizacji:

Termomodernizacja w obiektach oświatowych - Miejska Hala Sportowa w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 61.

Fot. Krzysztof Wojciechowski/ DRMG

Termomodernizacja w obiektach oświatowych - Miejska Hala Sportowa w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 61.

Fot. Krzysztof Wojciechowski/ DRMG

 

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Zakończenie: 2020
Koszt:700 000 zł
    Więcej z kategorii: Budynki użyteczności publicznej

    Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!