PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Skwer przy ul. Buczka w Gdańsku

W ramach zadania zagospodarowano zaniedbany skwer na Starym Chełmie w zakresie wykonania nowych alejek spacerowych oraz wyposażenia skweru w elementy małej architektury. Dzięki realizacji projektu stworzono miejsce z możliwością aktywnej rekreacji i wypoczynku na powietrzu.

Skwer przy ul. Buczka w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 155 000 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Chełm
Skwer przy ul. Buczka w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zadanie zrealizowane zostało w ramach inwestycji w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli Dzielnic. Dzięki realizacji zadania zaniedbany dotąd teren zyskał nowe alejki spacerowe, ustawione zostały także ławki oraz oświetlenie.

Zakres rzeczowy zadania obejmował

  • roboty przygotowawcze, rozbiórkowe; 
  • roboty związane z wykonaniem ścieżek parkowych o nawierzchni gruntowej oraz betonowej z kostki brukowej; 
  • wykonanie schodów terenowych 
  • wykonanie oświetlenia parkowego niskiego z zasilaniem tymczasowym na instalacji EZO 
  • dostawę i montaż ławek i koszy na śmieci. 

 

WIDOK PO REALIZACJI INWESTYCJI

widok na odnowiony skwer, ścieżki, ławki

 


 

 


 

 


 

 


 

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2015
  • Zakończenie: 2015
Koszt:155 000 zł
  • Miasto Gdańsk: 155 000 zł
Więcej z kategorii: Rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!