PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku - etap I

Przedmiotem zadania była realizacja I etapu rozbudowy ul. Tischnera w Gdańsku obejmująca odcinek o długości ok. 250 m - od ul. Waldorfa do ul. Karskiego w Gdańsku.

Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku - etap I
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 472 434 zł
szczegóły
Tischnera Gdańsk
dzielnica: Brętowo
Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku - etap I umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Inwestycja realizowana w ramach zadania : "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta".

Zakres realizacji obejmował:

 1. Roboty ziemne i przygotowawcze dla wszystkich branż w tym. m.in.: 
 • roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 • roboty ziemne 
 • zabezpieczenie wykopów, 
 • wycinka drzew, krzewów, zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robót 
 • pomiary geodezyjne 
 1. Układ drogowy w tym m.in.: 
 • Podbudowy 
  • nawierzchnie drogi: z kostki betonowej; kostki brukowej kamiennej; z kostki brukowej betonowej 
 • Elementy ulic: 
  • chodniki z kostki betonowej 
  • schody terenowe z kostki betonowej 
  • zjazdy na posesje z kostki betonowej
  • skarpy umocnione geokratą
  • skarpy umocnione płytami ażurowymi 
  • krawężniki betonowe 
  • obrzeża betonowe 
  • bariero – poręcze wzdłuż schodów terenowych 
 1. Docelowa organizacja ruchu: 
 • znakowanie pionowe
 • montaż tablic,
 • montaż słupków; 
 1. Zabezpieczenie istniejących sieci: 
 • sieci energetycznej rurami dwudzielnymi 
 • sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi 
 • regulacja studni teletechnicznych do proj. niwelety 
 1. Budowa kanalizacji deszczowej w tym m.in.: 
 • kolektor kanalizacji deszczowej 
 1. Sieć gazowa w tym m.in.: 
 • demontaż istniejącego gazociągu i budowa gazociągu z
 • połączenie z istniejącymi gazociągami - próby szczelności 
 1. Oświetlenie w tym m.in.
 • wykonanie zasilania słupów oświetleniowych 
 • budowa nowej sieci oświetleniowej 
 • montaż osprzętu oświetleniowego (słupy wraz z wysięgnikiem, oprawy itp.) 
 • próby i pomiary montażowe 
 1. Zieleń w tym m.in.
 • wycinka zieleni kolidującej 
 • zabezpieczenie drzew na czas budowy 

 

Widok przed realizacja zadania

Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku - etap I

Widok po realizacji zadania

Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku - etap I

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2016
 • Zakończenie: 2018
Koszt:1 472 434 zł
 • Miasto Gdańsk: 1 472 434 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!