PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rewitalizacja Parku Świętopełka

Zgodnie z przyjętymi w trakcie konsultacji społecznych założeniami, w ramach zadania wykonano nową nawierzchnię ciągów pieszych z kamiennej płyty, podkreślono kolorem posadzki przebiegu historycznej ulicy Księża, wykonano chodniki, montaż małej architektury oraz odnowiono nawierzchnię trawy. Dla zwiększenia funkcji rekreacyjnej powstał nowy plac zabaw.

Rewitalizacja Parku Świętopełka
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 550 000 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Śródmieście
Rewitalizacja Parku Świętopełka umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Teren w kwartale ulic: Szeroka, Grobla II, Świętojańska, Szklary w Gdańsku przeszedł rewitalizację, dzięki której stał się kolejnym miejscem spotkań i odpoczynku w zabytkowej części miasta.

Park Świętopełka znajdujący się w zabytkowym sercu Gdańska przed zniszczeniami wojennymi był szczelnie wypełniony zabudową. Przez jego środek, w kierunku północno-południowym, przebiegała ulica Księża. Po wojnie zabudowy nie odtworzono, a na jej miejscu powstał zadrzewiony skwer, pełniący funkcję przejściowego placu.

 

W ramach inwestycji wykonano:

 • roboty brukarskie;
 • prace związane z zagospodaroniem zieleni (zakładanie trawników i wykonanie nasadzeń drzew oraz krzewów);
  • Usunięta została część drzew owocowych oraz karłowate i szpecące park krzewy. Pojawiły się nowe nasadzenia, dokładniej sześć lip srebrzystych i jeden jarząb szwedzki.
  • Zewnętrzna część skweru oddzielona została od ulic nasadzeniami roślinnymi składającymi się z bylin, krzewów i drzew.
 •  montaż małej architektury: ławek, siedzisk, koszy na śmieci;
  • Na skwerze pojawiły się nowe ławki oraz murki do siedzenia na obrzeżach parku – łącznie 25 ławek, 14 pojedynczych siedzisk oraz 9 murków z siedziskiem, a także kosze na śmieci.
 • budowa placu zabaw
  • Funkcję rekreacyjną wzmocnił plac zabaw zaprojektowany specjalnie na potrzeby Parku Świętopełka.

 

Park Świętopełka - widok w trakcie realizacji

Rewitalizacja Parku Świętopełka

 

Park Świętopełka - widok po rewitalizacji.

Rewitalizacja Parku Świętopełka

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2016
 • Zakończenie: 2016
Koszt:1 550 000 zł
 • Miasto Gdańsk: 1 550 000 zł
Więcej z kategorii: Parki i zieleń

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!