PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa ul. Stągiewnej w Gdańsku

W wyniku inwestycji przebudowano ul. Stągiewną będącą przedłużeniem Długiego Targu oraz przecinającą Wyspę Spichrzów. Oprócz ul. Stągiewnej przebudowano również ul. Chmielna, Motławska i Pożarnicza - wymieniono nawierzchnię oraz sieci sanitarne, wodociągowe, kanalizacyjne.

Przebudowa ul. Stągiewnej w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 7 260 000 zł
szczegóły
Stągiewna Gdańsk
dzielnica: Śródmieście
Przebudowa ul. Stągiewnej w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w pażdzienriku 2016 roku zakończyła realizację I i II etapu przebudowy ul. Stągiewnej, mającą na celu poprawę stanu technicznego, a tym samym odzyskanie dawnej świetności ulic zlokalizowanych na północnym cyplu Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Inwestycja przebiegała na terenie historycznego miasta, wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii. 

Zakres realizacji obejmował przebudowę ul. Stągiewnej, będącej przedłużeniem Długiego Targu, a zarazem przecinającej Wyspę Spichrzów. 

W ramach inwestycji oprócz ulicy Stągiewnej przebudowane zostały także ul. Chmielna, Motławska i Pożarnicza (Etap 2). Realizacja obejmowała nie tylko wymianę nawierzchni, ale także przebudowę infrastruktury wewnętrznej ulic (sieci sanitarne, wodociągowe oraz kanalizację deszczową). 

Zadanie zostało współfinansowane przez Gminę Miasta Gdańska, Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz w części dotyczącej realizacji sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja przebiegała dwuetapowo. 


Zakres realizacji I etapu obejmował prace w rejonie:

 • ul. Stągiewnej, od Mostu Zielonego do Mostu Stągiewnego;
 • ul. Motławskiej, od ul. Stągiewnej do ul. Ciesielskiej wraz z odcinkiem ul. Ciesielskiej;
 • ul. Stągiewnej, od Mostu Stągiewnego do Mostu Zielonego wraz z chodnikami - ok. 248 m;
 • ul. Motławskiej, od skrzyżowania z ul. Stągiewną do skrzyżowania z ul. Ciesielską wraz z chodnikami - ok. 86 m oraz z odcinkiem ul. Ciesielskiej, od skrzyżowania z ul. Motławską do włączenia w istniejącą ul. Ciesielską
 • budowę odwodnienia liniowego w ul. Stągiewnej; 
 • budowę i przebudowę sieci sanitarnych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejących wylotów do Nowej Motławy;
 • zabezpieczenie istniejących budynków; 
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • przebudowę linii kablowych;
 • wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.


ETAP 2 obejmował: 

 • ul. Chmielną, od ul. Stągiewnej do ul. Ciesielskiej i od Stągiewnej do Spichrzowej;
 • ul. Chmielną, od ul. Ciesielskiej do ul. Pożarniczej i od ul. Pożarniczej w kierunku północnym, 
 • ul. Pożarniczą,
 • ul. Motławską od ul. Ciesielskiej do ul. Pożarniczej.


Wykonano budowę i przebudowę uzbrojenia terenu wraz z ułożeniem tymczasowej nawierzchni w ciągu w/w ulic po wykonanych robotach sieciowych tj.: 

 • budowę i przebudowę sieci sanitarnych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
 • zabezpieczenie istniejących budynków, 
 • wykonanie tymczasowej nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych,
 • wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

  Widok przed rozpoczęciem robót

Przebudowa ul. Stągiewnej w Gdańsku

Widok po zakończeniu realizacji etapu I i II

Przebudowa ul. Stągiewnej w Gdańsku

Przebudowa ul. Stągiewnej w Gdańsku

 


 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2016
 • Zakończenie: 2016
Koszt:7 260 000 zł
 • Miasto Gdańsk: 7 260 000 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!