PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10

W wyniku realizacji inwestycji przebudowano boisko wielofunkcyjne, wymieniona została nawierzchnia asfaltowa na nawierzchnie z poliuretanu, wybudowano boisko do piłki nożnej oraz plac zabaw dla dzieci. Zagospodarowano teren przy Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Orłowskiej.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 500 000 zł
szczegóły
Krasickiego Gdańsk
dzielnica: Brzeźno
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10 w Gdańsku." Realizacja zadania polegała na przebudowie i budowie dwóch boisk szkolnych oraz placu zabaw. Ponadto zadanie przewidywało prace związane z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 77 znajdującej się przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował m.in.:

1. Przebudowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sportową:

 • wymianę nawierzchni boiska z asfaltobetonu na nawierzchnię z poliuretanu wraz z wykonaniem nowej podbudowy mineralnej dynamicznej,
 • wykonanie ogrodzenia wraz z piłkochwytami dedykowane dla szkolnych boisk sportowych,
 • montaż nowych bramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatkówki,
 • malowanie linii z podziałem na poszczególne dyscypliny sportowe,
 • budowę bieżni lekkoatletycznej 2-torowej 60m z nawierzchnią poliuretanową,
 • budowę zeskoczni do skoku w dal, rozbieg z nawierzchni poliuretanowej,
 • budowę/montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu sportowego,
 • budowę nawierzchni z kostki brukowej,
 • montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, regulamin boiska, kształtowanie zieleni. 


2. Budowę boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą sportową:

 • wymianę nawierzchni boiska z asfaltobetonu na boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej na podbudowie mineralnej dynamicznej,
 • budowę ogrodzenia boiska wraz piłkochwytami oraz wyposażeniem,
 • budowę utwardzonych dojść pieszych,
 • montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, trybuny, regulamin boiska,
 • kształtowanie zieleni.


3. Budowę placu zabaw dla dzieci:

 • budowę nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wraz z podbudową mineralną,
 • budowę ogrodzenia placu zabaw,
 • budowę/montaż urządzeń zabawowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna,
 • kształtowanie zieleni.


4. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 77 ulica Orłowska:

 • budowę ogrodzenia boiska lekkoatletycznego,
 • montaż wiaty śmietnikowej,
 • modernizację ogrodzenia wzdłuż sali gimnastycznej,
 • budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej,
 • montaż piłkochwytów przy boisku piłkarskim typu „Orlik" wraz z wymianą uszkodzonych paneli w istniejącym ogrodzeniu.

Widok przed realizacją inwestycji:

1. Plac zabaw
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10

2. Boisko

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10

Widok po realizacji inwestycji

10LO VIII 1110LO VIIIa 2

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2017
 • Zakończenie: 2018
Koszt:1 500 000 zł
 • Miasto Gdańsk: 1 500 000 zł
Więcej z kategorii: Boiska

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!