PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Jagiellońskiej 24 w Gdańsku

W ramach inwestycji przebudowano dwa boiska szkolne pokryte nawierzchnią asfaltową. Nowo powstałe boiska posiadają nawierzchnię poliuretanową. Przebudowano także układ drogowy oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Teren został oświetlony i zrekultywowany.

Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Jagiellońskiej 24 w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 006 252 zł
szczegóły
Jagiellońska 24 Gdańsk
dzielnica: Przymorze Wielkie
Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Jagiellońskiej 24 w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W ramach inwestycji "Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Jagiellońskiej 24 w Gdańsku" znajdujące się na terenie szkoły boiska (wielofunkcyjne i do koszykówki) pokryte nawierzchnią asfaltową, zyskały bezpieczną, nowoczesną nawierzchnię sportową.

Nowo powstałe boiska wyposażone zostały w urządzenia sportowe oraz piłkochwty, a także ogrodzone panelami systemowymi. W ramach realizacji zadania przebudowany został wewnętrzny układ drogowy (droga pożarowa z placem manewrowym oraz placem przed budynkiem szkoły). Plac znajdujący się przy większym boisku wielofunkcyjnym wyłożony został kostką betonową. W ramach realizacji zadania wybudowana została także pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Teren inwestycji został oświetlony, odwodniony i zrekultywowany.

Zakres realizacji zadania polegał na:

 • Przebudowie boisk szkolnych, w wyniku której powstały:
  • boisko wielofunkcyjne większe o nawierzchni poliuretanowej (45m x 25,3m) przeznaczone do gry w piłkę nożną i koszykówkę,
  • boisko wielofunkcyjne mniejsze o nawierzchni poliuretanowej (29,8m x 15m) przeznaczone do gry w piłkę ręczną i siatkówkę,
  • bieżnia (4 torowa) oraz skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej.
 • Przebudowie wewnętrznego układu drogowego tj.:
  • wykonaniu drogi pożarowej z placem manewrowym oraz placem przed budynkiem szkoły (z geokraty i kostki betonowej),
  • wykonaniu nawierzchni placu przy boisku wielofunkcyjnym (większym) z kostki betonowej,
  • wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej,
 • Wykonaniu nasadzeń zastępczych,
 • Urządzeniu i uzbrojeniu terenu.

 

Widok na teren szkoły przed rozpoczęciem zadania

Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Jagiellońskiej 24 w Gdańsku

Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Jagiellońskiej 24 w Gdańsku

 

Widok na teren szkoły po zrealizowaniu zadania

Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Jagiellońskiej 24 w Gdańsku

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych

Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Jagiellońskiej 24 w Gdańsku

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2013
 • Zakończenie: 2013
Koszt:1 006 252 zł
 • Miasto Gdańsk: 1 006 252 zł
Więcej z kategorii: Boiska

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!