PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Modernizacja ulicy Wodnika na odcinku od ul. Jednorożca do ul. Kielnieńskiej w Gdańsku Osowej

W wyniku inwestycji zrealizowano 3 746 m2 jezdni. Ponadto wykonano zatoki autobusowe - nawierzchnia z kostki betonowej, ścieżki rowerowe i chodnik.

Modernizacja ulicy Wodnika na odcinku od ul. Jednorożca do ul. Kielnieńskiej w Gdańsku Osowej
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 799 800 zł
szczegóły
Wodnika Gdańsk
dzielnica: Osowa
Modernizacja ulicy Wodnika na odcinku od ul. Jednorożca do ul. Kielnieńskiej w Gdańsku Osowej umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zrealizowano roboty budowlano - montażowe etapu. I tj. odcinek od ul. Kielnieńskiej do ul. Jednorożca obejmujące:

 1. Roboty  drogowe:
 • roboty rozbiórkowe, ziemne, karczowanie
 • nawierzchnia asfaltobetonowa jezdni - 3 746 m2
 • nawierzchnia z kostki betonowej (zatoki autobusowe) 8x10x20 (szara) – 114 m2
 • nawierzchnia z kostki betonowej (wjazdy) 8x10x20 (szara) – 881,25 m2
 • nawierzchnia z kostki betonowej  (ścieżka rowerowa) 8x10x20 (bordo) – 586 m2
 • nawierzchnia z kostki betonowej (chodniki) 6x10x20 (szara) – 1 767,45 m2
 • regulacja wysokościowa studni kablowych – 10 kpl.
 1. Sieć wodociągowa z rur żeliwnych Ø 150 – 223m, z rur żeliwnych Ø 300 – 166,5m, z rur PE Ø 160 – 40,5m, z rur PE Ø 40 – 296,5 m
 2. Kanalizacja deszczowa
 • remont istniejącej kanalizacji deszczowej
 • kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 200 do wpustów deszczowych L = 209 m
 • wpusty deszczowe WP1 do WP22 – 22 kpl.
 • kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 0,50 m L = 15 m
 1. Remont kanalizacji sanitarnej wraz z regulacją wysokościową
 2. Przełożenie i zabezpieczenie istniejących gazociągów.
 3. Usunięcie przeszkód energetycznych linii napowietrznych, linii kablowych SN – 15kV i nn.
 4. Usunięcie przeszkód teletechnicznych:
 • przebudowa kanalizacji kablowej TP SA, przebudowa kabli lokalnych TP SA,
 • przebudowa kabli lokalnych NETIA, przebudowa kabla światłowodowego, przebudowa sieci kablowej UPC,
 •  przebudowa sieci kablowej Osowska Spółka Komputerowa, przebudowa kabla światłowodowego POLKOMTEL S.A.
 1. Oświetlenie uliczne
 • linie kablowe oraz punkty oświetleniowe – 21 kpl.
 • zasilanie szafki oświetleniowej SOU -119 – 1 kpl.
 1. Zieleń, nasadzenia drzew, krzewów, pielęgnacja zieleni – 965,2 m2
Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2006
 • Zakończenie: 2006
Koszt:1 799 800 zł
 • Miasto Gdańsk: 1 799 800 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!