PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Modernizacja ul. Trakt Św. Wojciecha - odcinek od. ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej

W ramach inwestycji wykonano modernizację ul. Trakt Św. Wojciecha na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej. Wykonano elementy dróg i ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonano nasadzenia trawników.

Modernizacja ul. Trakt Św. Wojciecha - odcinek od. ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 5 505 562 zł
szczegóły
Trakt Św. Wojciecha Gdańsk
Modernizacja ul. Trakt Św. Wojciecha - odcinek od. ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W roku 2015 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie polegające na poprawie stanu technicznego ulicy Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej.
Poprawiono stan techniczny ulicy Trakt Św. Wojciecha. Wykonano nową konstrukcję nawierzchni na odcinku chodnika od mostu przy ul. Raduńskiej do pawilonów przy ul.Trakt św. Wojciecha 40(a-d) o długości około 330 metrów. Poprawiono bezpieczeństwo ruchu kołowego, rowerowego i pieszego poprzez poprawę parametrów geometrycznych ulic. Przystosowano układ drogowy do ruchu osób niepełnosprawnych.

Przedmiot zadania obejmował:

  1. Roboty przygotowawcze.
  2. Roboty drogowe w tym min. wyrównanie i odpowiednie wyprofilowanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym; lokalne wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, wymianę krawężników kamiennych na nowe, rozbiórkę starych i budowę nowych chodników, przebudowę zatok autobusowych, postojowych dla samochodów osobowych, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych.
  3. Roboty sanitarne w tym odwodnienie przebudowywanego odcinka.
  4. Roboty elektryczne i teletechnika.

Widok przed rozpoczęciem inwestycji

Modernizacja ul. Trakt Św. Wojciecha - odcinek od. ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej

Widok po realizacji zadania

Modernizacja ul. Trakt Św. Wojciecha - odcinek od. ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!