PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Modernizacja ul. Trakt Św. Wojciecha - odcinek od skrzyżowania ul. Sandomierskiej do ul. Podmiejskiej

W ramach inwestycji wykonano modernizację ul. Trakt Św. Wojciecha na skrzyżowaniu ul. Sandomierskiej do ul. Podmiejskiej. Przebudowano jezdnię, chodniki, zatoki autobusowe oraz sygnalizację świetlną.

Modernizacja ul. Trakt Św. Wojciecha - odcinek od skrzyżowania ul. Sandomierskiej do ul. Podmiejskiej
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 2 731 973 zł
szczegóły
Trakt Św. Wojciecha Gdańsk
Modernizacja ul. Trakt Św. Wojciecha - odcinek od skrzyżowania ul. Sandomierskiej do ul. Podmiejskiej umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Przedmiotem zamówienia była modernizacja ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku w obrębie skrzyżowania z ul. Sandomierską i Podmiejską obejmująca przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wraz z poprawą stanu nawierzchni obszaru skrzyżowania. Realizacja zadania obejmowała także wykonanie przebudowy ul. Trakt Św. Wojciecha na odcinku ok.400m (od skrzyżowania do nieruchomości przy ul. Trakt Św. Wojciecha 31/37). 

Celem inwestycji była poprawa stanu technicznego ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku w obrębie skrzyżowania z ul. Sandomierską i Podmiejską oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego poprzez zmianę parametrów geometrycznych ulic. W ramach zadania, na wskazanym odcinku, wykonana została nowa konstrukcja nawierzchni.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:

  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
  • roboty ziemne;
  • podbudowy;
  • nawierzchnie;
  • elementy dróg i ulic (miejsca postojowe, chodniki, zjazdy, muldy);
  • elektrykę (sygnalizację);
  • docelową organizację ruchu;
  • wszelkie prace związane z naprawą i wymianą wpustów, studni i przykanalików.

Stan przed rozpoczęciem realizacji

Modernizacja ul. Trakt Św. Wojciecha - odcinek od skrzyżowania ul. Sandomierskiej do ul. Podmiejskiej

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!