PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Modernizacja chodników na terenie miasta Gdańska - etap II dla ulicy św. Ducha w Gdańsku

Realizacja zadania polegała na modernizacji chodników w ul. Św. Ducha w Gdańsku, wraz z przebudową sieci wodociągowej.

Modernizacja chodników na terenie miasta Gdańska - etap II dla ulicy św. Ducha w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 3 197 832 zł
szczegóły
Św. Ducha Gdańsk
dzielnica: Śródmieście
Modernizacja chodników na terenie miasta Gdańska - etap II dla ulicy św. Ducha w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • modernizacja chodników;
  • przebudowę ul. św. Ducha na długości ok. 290 m poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
  • przebudowę kanalizacji deszczowej; 
  • montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, słupków wygradzających; - nasadzenia drzew;
  • przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w ul. św. Ducha w Gdańsku.     
Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2017
  • Zakończenie: 2017
Koszt:3 197 832 zł
  • Miasto Gdańsk: 3 197 832 zł
Więcej z kategorii: Chodniki

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!