PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin przy ul. Radnej 3/2

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na poradnię rodzinną, prowadzoną przez Fundację „Fosa”.

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin przy ul. Radnej 3/2
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 565 238 zł
szczegóły
Radna 3 Gdańsk
dzielnica: Śródmieście
Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin przy ul. Radnej 3/2 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Roboty budowlane zleciły Gdańskie Nieruchomości, a realizacji podjęła się firma „Bolek i Lolek” ze Skarszew. Prace remontowe obejmowały przebudowę lokalu wraz z dostawą i montażem wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania placówki oraz remont piwnicy wraz z nowym kotłem gazowym obsługującym lokal. Koszt remontu wyniósł 565.238,99 zł i był współfinansowany ze środków unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

W ramach Centrum Wsparcia i Terapii rodzin w latach 2019-2020 realizowane było wsparcie psychoterapeutyczne, wsparcie psychologiczne, treningi oraz animacja, wsparcie psychiatryczne, asystentura i interwencja, diagnoza rodzin i uczestników projektu. Zajęcia realizowane były w formie bezpośredniej jak i zdalnej w zależności od momentu pandemii i woli uczestników.

Uroczyste otwarcie lokalu dokonano 29 marca 2019 roku.

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2018
  • Zakończenie: 2019
Koszt:565 238 zł
    Więcej z kategorii: Rewitalizacja dzielnic

    Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!