PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego w Gdańsku

Przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych w celu utworzenie dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego.

Budowa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 490 000 zł
szczegóły
Budowlanych Gdańsk
dzielnica: Matarnia
Budowa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Inwestycja została podzielona na dwa zadania:

  1. Zadanie 1: "Wykonanie robót budowlanych w celu utworzenie dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego"
  2. Zadanie 2: "Zmiana organizacji ruchu ul. Podchorążych w okolicach skrzyżowania z ul. Słowackiego Gdańsku"

Zadanie 1: "Wykonanie robót budowlanych w celu utworzenie dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego"

Zakres: Budowa dodatkowego pasa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego (etap 1) oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni ul. Budowlanych w obu kierunkach na odcinku od ul. Słowackiego do wjazdu do budynków GDDKiA przy ul. Budowlanych 70 (etap 2). Na wylocie ul. Budowlanych zaprojektowano 3 pasy ruchu o szerokości 3m każdy, jezdnię ograniczono krawężnikami. Wlot w ul. Budowlanych zachowuje niezmienna geometrię układu drogowego.

Ponadto w ramach zadania wykonano przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej od strony projektowanego pasa prawoskrętu, w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji podziemnego i naziemnego uzbrojenia terenu.

Budowa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego w Gdańsku

Zadanie 2: "Zmiana organizacji ruchu ul. Podchorążych w okolicach skrzyżowania z ul. Słowackiego Gdańsku"

Zakres: Po przeciwległej stronie ul Słowackiego zlokalizowana jest ul. Podchorążych. Wykonawca zobligowany był do wykonania robót budowlanych związanych ze zmianą organizacji ruchu umożliwiającej wyjazd z ul. Podchorążych na ul. Słowackiego.

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2017
  • Zakończenie: 2017
Koszt:490 000 zł
  • Miasto Gdańsk: 490 000 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!