PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Adaptacja budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 na siedzibę Rady Miasta Gdańska

Rewaloryzacja siedziby Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie Budynek (dawny Klub "Żak) przy ul. Wały Jagiellońskie został zaadaptowany na siedzibę Rady Miasta Gdańska.

Adaptacja budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 na siedzibę Rady Miasta Gdańska
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 12 000 000 zł
szczegóły
Wały Jagiellońskie 1 Gdańsk
dzielnica: Śródmieście
Adaptacja budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 na siedzibę Rady Miasta Gdańska umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Obiekt wraz z parkiem dekoracyjnym wchodzi w zespół budowlany dawnej Komendantury Garnizonu Pruskiego przy ul. Wały Jagiellońskie 1 wpisanego do rejestru zabytków w dniu 12.02.1993r. pod nr 1104/92.
Budynek główny /dawny Żak/ wpisany do rejestru zabytków odrębną decyzją pod nr 476/72.

Po przeprowadzeniu prac objętych dokumentacją projektową budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych /budowa windy, podnośnika zewnętrznego/ oraz uzyskał następujący układ funkcjonalny :

 1. Piwnice
 • 4 sale klubowe
 • pomieszczenia techniczne i gospodarcze, w tym :
 • kotłownia gazowo-olejowa dla c.o. i wentylacji mechanicznej
 • wentylatornia
 • maszynownia windy
 • pomieszczenia zaplecza kuchni
 • pomieszczenie ochrony obiektu
 1. Parter
 • 9 pomieszczeń biurowych
 • 1 gabinet
 • szatnia
 • portiernia
 • pokój kierownika obiektu
 • restauracja /do wyposażenia/
 • magazyn archiwum
 • 3 węzły sanitarne
Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 1998
 • Zakończenie: 2001
Koszt:12 000 000 zł
 • Miasto Gdańsk: 12 000 000 zł
Więcej z kategorii: Budynki użyteczności publicznej

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!