Porozmawiajmy. Rada Imigrantów i Imigrantek tym razem czeka we Wrzeszczu

To już czwarty w tym roku otwarty dyżur gdańskiej Rady. Tym razem gdańscy migranci zapraszają do Domu Sąsiedzkiego we Wrzeszczu w czwartek, 25 kwietnia w godz. 17.00 – 19.00. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

Dyżur gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek zainicjowano od poczatku jej istnienia, ale dopiero od stycznia tego roku nabrały regularności i odbywają się pod koniec każdego miesiąca w Domach Sąsiedzkich w Gdańsku, zawsze w innej dzielnicy. Dotychczas gdańscy migranci gościli m.in. w Brzeźnie, Nowym Porcie, czy na Dolnym Mieście. To okazja nie tylko do spotkania z migrantami, którzy mieszkają w Gdańsku, ale przede wszystkim możliwość wsparcia i wymiany doświadczeń.  

- Pod koniec marca w Domu Sąsiedzkim Inkubator Sąsiedzkiej Energii na Dolnym Mieście spotkaliśmy się m.in. z radnymi dzielnicy, którzy są otwarci na współpracę– mówi Julia Szawłowska, radna RII w Gdańsku. – Udzieliłam m.in. kompleksowej porady dot. legalizacji pobytu pani, która się pojawiła, a od innej otrzymaliśmy uwagi i rekomendacje dotyczące działalności Rady.

Na spotkanie z gdańską Radą Imigrantów i Imigrantek może przyjść każdy, kto chce opowiedzieć o swoich pomysłach i potrzebach. W tym miesiącu dyżur odbędzie się w Domu Sąsiedzkim Jaśkowa 7 przy ul. Jaśkowa Dolina 7 we Wrzeszczu, w godz. 17.00 - 19.00. 

Gdańską Radę drugiej kadencji tworzy 14 osób z różnych stron świata, m.in. Brazylii, Ukrainy, Czeczenii, Francji, Niemiec, Uzbekistanu, Syrii czy Tunezji. Mają bardzo różne doświadczenie migracyjne. Niektórzy mieszkają w Gdańsku od wielu lat, inni z nich to migranci zarobkowi, repatrianci albo w procedurze starania się o ochronę międzynarodową.

Działalność Rady Imigrantek i Imigrantów zainaugurowano w 2016 roku. Ma potwierdzać, że miasto Gdańsk to przyjazne miejsce do życia dla wszystkich, a doświadczenie migracyjne może być dodatkowym atutem w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji. Członkowie aktywnie udzielają się we wdrażaniu Modelu Integracji Imigrantów.