Dalajlama XIV
Przywódca Tybetańczyków

„Przy każdej okazji podkreślam więc, że potrzebujemy poczucia jedności rodziny ludzkiej. A potrzebujemy też bardzo poczucia solidarności. Nie tylko Polacy. Cała Europa, cały świat potrzebuje poczucia wzajemnej solidarności. Solidarności nie w walce i nie do walki, ale w pokoju. Pokój i wolność są ze sobą ściśle związane. Zawsze podziwiałem Polaków walczących o wolność i solidarność i zawsze czułem wobec nich wdzięczność.” [fragment wypowiedzi podczas wizyty w Polsce, 2016 r.] Dalajlama XIV, przywódca Tybeta