PORTAL MIASTA GDAŃSKA

  www.facebook.com/dlagdanszczan

Zdjęcie dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorza Szczuki
Dyrektor: Grzegorz Szczuka

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 210
tel.: +48 58 323 67 00
fax: +48 58 323 67 57
e-mail: grzegorz.szczuka@gdansk.gda.pl
Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Marii Maślak

Zastępca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych - Maria Maślak

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 203
tel.: +48 58 323 67 65
fax: +48 58 323 67 57
e-mail: maria.maslak@gdansk.gda.pl

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorza Krygera

Zastępca Dyrektora ds. edukacji - Grzegorz Kryger

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 202
tel.: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57
e-mail: grzegorz.kryger@gdansk.gda.pl
Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Izabeli Chorzelskiej

Zastępca Dyrektora ds. usług społecznych - Izabela Chorzelska

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk

pokój nr 211
tel.: +48 58 323 67 00
fax: +48 58 323 67 57
e-mail: izabela.chorzelska@gdansk.gda.pl

Zdjęcie dyrektor Renaty Topór
Zastępca Dyrektora ds. finansowo - organizacyjnych - Renata Topór

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 210
tel.: +48 58 323 67 00
fax: +48 58 323 67 57
e-mail: renata.topor@gdansk.gda.pl

Książka telefoniczna wydziału

Sekretariat:
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel.: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57
e-mail: wrs@gdansk.gda.pl