Nagroda Równości po raz drugi

Rusza druga edycja Gdańskiej Nagrody Równości. Kandydatury osób działających na rzecz praw człowieka w Gdańsku można zgłaszać do 26 listopada br.

Kapituła w tym roku przyzna trzy nagrody, ale bez kategorii, inaczej niż w roku ubiegłym. Przy ocenie kandydatek i kandydatów do Gdańskiej Nagrody Równości brane jest pod uwagę jedno z trzech kryteriów.

Pierwsze z nich to kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Drugim kryterium jest wyróżnianie się codzienną wytężoną pracą na rzecz sprawiedliwości społecznej. Trzeci warunek mów o wyróżnieniu za bohaterski czyn w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.

Gdańska Nagroda Równości została wręczona po raz pierwszy w 2017 roku
Gdańska Nagroda Równości została wręczona po raz pierwszy w 2017 roku
Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Tradycyjnie i online

Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każdy, kto zbierze minimum 10 osób wspierających jego nominację. Trzeba jednak pamiętać, że kandydatury powinny być zgłoszone na specjalnym formularzu Wniosku Nominacyjnego (Pobierz Wniosek nominacyjny do Nagrody (27.05 KB)) do poniedziałku, 26 listopada 2018, do godz. 16 w wersji elektronicznej, wysłane na adres barbara.borowiak@gdansk.gda.pli wersji papierowej.

Wypełniony wniosek trzeba zapisać w pliku edytowalnym. Te, wwersji papierowej muszą być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości” i adnotacją „NIE OTWIERAĆ”. Można je składać w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/1 lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk. W jednym i drugim przypadku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

W roku ubiegłym wpłynęło 19 wniosków, z czego tylko 16 spełniło określone regulaminem wymogi. Ciekawe, ile zostanie zgłoszonych kandydatur do Nagrody Równości w 2018 roku. Czasu zostało niewiele. Po wpłynięciu wniosków nominacyjnych Kapituła Nagrody zapozna się z nimi i dokładnie przeanalizuje dorobek kandydatów i kandydatek.

Rozumieć różne potrzeby

W roku 2017 najlepszym praktykiem Gdańskiej Nagrody Równości roku został Piotr Bogdanowicz –  dyrektor Szkół Programów Indywidualnych, malarz, nauczyciel plastyki i historii sztuki.

W roku 2017 najlepszym praktykiem Gdańskiej Nagrody Równości roku został Piotr Bogdanowicz, dyrektor Szkół Programów Indywidualnych
W roku 2017 najlepszym praktykiem Gdańskiej Nagrody Równości roku został Piotr Bogdanowicz, dyrektor Szkół Programów Indywidualnych
Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

„Założone przez niego na początku lat 90-tych Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych było pierwszą ogólnodostępną szkołą w Gdańsku, która chętnie przyjmowała na równi ze zdrowymi rówieśnikami także młodzież z różnymi rodzajami niepełnosprawności i przewlekłymi chorobami, często bardzo ciężkimi. W szkole wspólnie uczyła się młodzież z ciężką cukrzycą, autyzmem, czy z poważną sprzężoną niepełnosprawnością. Placówka zapewniła im kompleksowe wsparcie i bezpieczną przestrzeń. I co niezwykłe różnice te nie były ukrywane, lecz traktowane jak zasób, którym warto się dzielić. (…) Pan Piotr przyjmował i przyjmuje do prowadzonych przez siebie szkół wszystkich, których system edukacji nie umie zaakceptować i wesprzeć. (…) W Szkołach Programów Indywidualnych nie tylko udało się stworzyć atmosferę akceptacji, ale także doceniania różnorodności i chronienia jej jako czegoś cennego” – czytamy w laudacji wygłoszonej 10 grudnia 2017 roku podczas wręczania pierwszej w historii Gdańskiej Nagrody Równościowej.

Anna Mączyńska – Kasprzyk otrzymała w 2017 Nagrodę Równości w kategorii wizjonerka
Anna Mączyńska – Kasprzyk otrzymała w 2017 Nagrodę Równości w kategorii wizjonerka
Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Wizjonerka z biznesu

Jako wizjonerkę GNR doceniono Annę Mączyńską – Kasprzyk, założycielkę firm JobHunter i trenerkę biznesową. Kiedy wręczano jej nagrodę w mowie pochwalnej podkreślano, że jest „inspiratorką zmian w obszarze zarządzania ludźmi i uwalniania ich potencjału, w tym szczególnie tego drzemiącego w różnorodności. Sama nagrodzona mówiła o tym tak: „(…) Tęskniłam za pracą w zespole, który się wspiera, choć jest szczery i odważny. Który, zamiast oceny i krytyki, szuka rozwiązań. Który działa i dla wyniku i dla dobrej zmiany w świecie. (…) Zauważam, że nie chcemy już być zarządzani, odwrotnie, chcemy współzarządzać, mieć wpływ na firmę, na zespół, na siebie…”

W laudacji zwracano uwagę na jej„niezłomną wiarę w drugiego człowieka i jego gotowość do czynienia dobra. Przy niej ludzie stają się lepsi.” 

Dodatkowe informacje dotyczące regulaminu i zasad zgłaszania kandydata do Gdańskiej Nagrody Równości udzielane są w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel. 58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.

Regulamin przyznawania Gdańskiej Nagrody Równości Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1839 (439.23 KB)