Kto otrzyma Gdańską Nagrodę Równości?

Już w niedzielę, 9 grudnia dowiemy się w czyje ręce trafią Gdańskie Nagrody Równości. Gala odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w godz. 12 – 14. Prezydent Miasta Gdańska przyzna wyróżnienie już po raz drugi.

Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk podkreśla, że ideą Gdańskiej Nagrody Równości jest docenienie osób zasłużonych w działalności na rzecz równości i przeciwdziałania wykluczeniom w mieście.

Zwraca uwagę, że w tym roku Nagroda nie ma kategorii. - Zeszłoroczne nominacje pokazały, że czasem trudno jest przyporządkować dorobek osoby tylko do jednej kategorii. Dlatego w tym roku Kapituła dala więcej swobody osobom zgłaszającym nominacje – tłumaczy Kowalczuk.

Kapituła konkursu przyznała trzy nagrody. Warto dodać, że wybór w tym roku nie należał do najprostszych, bowiem wśród zgłoszonych osób większość od lat zaangażowana jest w obronę praw człowieka i walkę o równość, a niekiedy są to reprezentanci całych środowisk. Wielu z nich zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji zawodowo, inni poświęcają czas prywatny po pracy.

W tym roku wpłynęło 11 wniosków nominacyjnych. To o cztery mniej w porównaniu z pierwszą edycją. Jeden wniosek został odrzucony ze względów formalnych, a trzy dotyczyły tej samej osoby. W rezultacie przyjęto osiem zgłoszeń. Wśród nich są mężczyźni i kobiety. Każdy wniosek musiał mieć poparcie co najmniej 10 osób.

Przypomnijmy, że Nagroda Równości przyznawana jest od 2017 roku osobie fizycznej za kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Wyróżniona jest także osoba za bohaterski czyn w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.

Tego dnia oprócz uroczystej Gali zaplanowano także poczęstunek i część artystyczną. Będzie nią performatywny odczyt rekomendacji Modelu na Rzecz Równego Traktowania w wykonaniu aktorki młodego pokolenia, Agnieszki Sprawki. Pod koniec czerwca 2018 roku dokument został przyjęty przez gdańskich radnych. Prof. Jerzy Zajadło wygłosi wykład na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Uroczystość wręczenia Nagrody Równości odbędzie się w przeddzień Światowego Dnia Praw Człowieka obchodzonego 10 grudnia. - Jest też okazją, aby świętować wspólnie z osobami, które inspirują nas do pracy na rzecz szacunku i godności każdego człowieka. To filary Miasta wolności, solidarności, otwartości i równości – podkreśla zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk.

Dlatego oprócz wręczenia Nagród odbędzie się Żywa Biblioteka, organizowana przez Fundację IRSE oraz Maraton Pisania listów w obronie prześladowanych działaczy praw człowieka. Ten ostatni jak co roku organizuje Amnesty International.

Żywa Biblioteka i Maraton Pisania Listów są międzynarodową inicjatywą z kilkuletnią tradycją. Pierwsza z nich to metoda edukacji o prawach człowieka oferująca spotkanie i rozmowę, by przeciwstawiać się uprzedzeniom i dyskryminacji. Każdego roku podczas Maratonu Pisanie Listów tysiące osób na całym świecie są zachęcani do przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka w rożnych krajach. Listy można pisać w Europejskim Centrum Solidarności w ogrodzie zimowym od 6 do 9 grudnia.

Na wydarzenie może przyjść każdy – wstęp wolny.

Aldona Dybuk